Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Svätý Otec povýšil apošt. prefekta v Azerbajdžane Vladimíra Feketeho na biskupa

Don Vladimír Fekete - RV

08/12/2017 13:55

Vatikán/Azerbajdžan 8. decembra – Svätý Otec povýšil apoštolského prefekta v Azerbajdžane Vladimíra Feketeho SDB do hodnosti biskupa s titulárnym sídlom Municipa. Oficiálne o tom dnes informovala Svätá stolica.

62-ročný slovenský salezián pôsobí v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku už od roku 2009 a v minulom roku prijal v mene miestnej cirkvi návštevu Svätého Otca Františka.

ThLic. Vladimír Fekete SDB, nar. 11. augusta 1955, pochádza z Chorvátskeho Grobu. Vyštudoval matematiku a geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no medzitým tajne vstúpil do noviciátu rehole Saleziánov dona Bosca a 15. februára 1975 zložil prvé rehoľné sľuby. Po tajných štúdiách teológie ho 30. januára 1983 v Berlíne vysvätil za kňaza kardinál Joachim Meisner.

Do roku 1989 pracoval ako geológ v Spišskej Novej Vsi a v tajnosti apoštolsky pracoval s mládežou. Po roku 1989 zastával úlohu direktora saleziánskej komunity študentov teológie v Levoči, od roku 1993 bol šesť rokov provinciálnym vikárom slovenských saleziánov. Licenciát z teológie dosiahol na Katolíckej univerzite v Lubline v roku 1999. V období 1999 – 2005 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, následne v rokoch 2006 – 2009 pôsobil v úlohe magistra novicov.

Dňa 5. novembra 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za predstaveného katolíckej misie v Azerbajdžane. Keď bola misia 4. augusta 2011 povýšená na Apoštolskú prefektúru Azerbajdžanu, Vladimír Fekete sa stal jej prvým apoštolským prefektom. V tejto úlohe privítal v októbri 2016 v Baku na apoštolskej návšteve Svätého Otca Františka.

 „Menovanie Vladimíra Feketeho za biskupa je pre katolícku komunitu v Azerbajdžane osobitne radostné, lebo prichádza práve na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorej je zasvätený jediný kostol v krajine,“ uviedla Slovenská provincia Saleziánov dona Bosca v tlačovej správe po dnešnom zverejnení rozhodnutia Svätého Otca.

Apoštolská prefektúra Azerbajdžan zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju jediná farnosť. Sídlom prefektúry je hlavné mesto Baku. Na čele prefektúry stojí apoštolský prefekt, ktorý podlieha priamo rímskemu pápežovi. Katolícku farnosť v Azerbajdžane tvoria prevažne veriaci prisťahovalci alebo zamestnanci zahraničných firiem. Farnosť je od roku 2000 zverená slovenským saleziánom, dnes tam pôsobí 6 saleziánov kňazov a 2 saleziáni laici. V Baku majú svoje komunity aj slovenské sestry saleziánky a tiež sestry Misionárky lásky. Po tom, ako v máji 2002 navštívil krajinu pápež sv. Ján Pavol II., bol v Baku postavený Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý posvätili v roku 2007. Podľa pradávnej tradície ohlasoval kresťanstvo na území dnešného Azerbajdžanu apoštol sv. Bartolomej.

Don Vladimír Fekete v máji 2017 pri príležitosti návštevy Ríma poskytol pre Vatikánsky rozhlas rozhovor, v ktorom priblížil život katolíckej komunity v Azerbajdžane. -ab-

08/12/2017 13:55