Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  
Generálna audiencia: Viditeľná a neviditeľná skutočnosť Cirkvi

Vatikán 29. októbra – Posledná októbrová stredajšia katechéza Svätého Otca na zaplnenom Námestí sv. Petra bola ďalšou zo série katechéz o Cirkvi. V úvode generálnej audiencie zaznel úryvok z Evanjelia podľa Lukáša (4,18-19): «Ježiš povedal: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“»

Pápež František dnes v katechéze vysvetlil jednotu medzi viditeľnou a neviditeľnou skutočnosťou Cirkvi, ako aj ich vzájomný vzťah. Zdôraznil, že viditeľnú skutočnosť Cirkvi netvoria len pápež, biskupi, kňazi a zasvätené osoby: „Viditeľnú skutočnosť Cirkvi tvoria mnohí pokrstení bratia a sestry, ktorí vo svete veria, dúfajú a milujú. Tvoria  ...»
Vatikán 
Pápež František starokatolíkom: Smäd Európy po Bohu si žiada spoločné svedectvo

Vatikán 30. októbra – Do Vatikánu dnes zavítala medzinárodná delegácia starokatolíkov. Desaťčlennú skupinu Medzinárodnej konferencie starokatolíckych biskupov Utrechtskej únie pod vedením Dr. Jorisa Vercammena, arcibiskupa holandského Utrechtu a predsedu konferencie, prijal Svätý Otec na osobitnej audiencii. Pri tejto príležitosti poukázal na smäd po Bohu, ktorým trpí Európa, čo predstavuje výzvu  ...»


Pápež si uctí patrónku Latinskej Ameriky v Bazilike sv. Petra

Vatikán 30. októbra - Na sviatok Panny Márie Guadalupskej 12. decembra 2014 bude Svätý Otec František predsedať sláveniu Eucharistie v Bazilike sv. Petra. Patrónke Latinskej Ameriky zverí evanjelizáciu jej národov, rozvoj ľudskosti a budovanie podmienok pokoja, spravodlivosti a jednoty medzi bratskými národmi. Sviatok Panny Márie Guadalupskej bude 12. decembra slávený aj v jej hlavnej svätyni v  ...»


Medzinárodná konferencia o Sixtínskej kaplnke

Vatikán 30. októbra – Sixtínska kaplnka, zdobená slávnymi Michelangelovými freskami, je predmetom medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa dnes začalo v Ríme. Názov konferencie „Sixtínska kaplnka po dvadsiatich rokoch. Nový dych, nové svetlo“ súvisí so spustením nového klimatizačného zabezpečenia a nového osvetlenia kaplnky, ktorú denne navštívi okolo 15-tisíc osôb. Ide o najmodernejšie  ...»


Tvít Svätého Otca: Poslaním Cirkvi je prinášať Dobrú zvesť

Hlavným poslaním Cirkvi je evanjelizovať, priniesť Dobrú zvesť všetkým. (Tvít pápeža Františka z 30. októbra 2014) -jb-
  ...»Tajomstvo pápeža Františka: Ako si uchovať radosť a nádej v ťažkostiach

Vatikán 29. októbra - Minulotýždňové stretnutie Svätého Otca s členmi Schönstattského hnutia pri príležitosti ich storočnice prinieslo viacero silných momentov. Členovia hnutia si v sobotu 25. októbra pripravili pre pápeža päť otázok, alebo skôr tém, na ktoré on potom spontánne odpovedal. V prvom rade dal dôraz na záchranu rodiny, ktorá je dnes napádaná tak ako nikdy predtým. Svätý Otec zdôraznil  ...»


Pápež František zástupcom ľudových hnutí: Participácia chudobných, revitalizácia demokracií

Vatikán 28. októbra - Pôda, domov, práca. To sú tri kľúčové body obsahu dnešného príhovoru pápeža Františka účastníkom svetového stretnutia Ľudových hnutí zastupujúcich chudobných a marginalizovaných v rozličných oblastiach sveta. Pri stretnutí v Starej synodálnej aule vo Vatikáne Svätý Otec zdôraznil, že je potrebné oživiť demokraciu, a sústrediť sa na odstránenie hladu a vojny, aby bola  ...»


Ranná homília: Buďme v Cirkvi naplno, nie iba medzi dverami

Vatikán 28. októbra – Cirkev vytvára Ježiš, ktorý nehľadí na hriech človeka, ale na jeho srdce, ktoré chce uzdraviť. To je myšlienka Svätého Otca z homílie počas svätej omše z Domu sv. Marty. Na sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu pápež František povzbudil kresťanov, aby sa naplno cítili súčasťou Cirkvi, aby nestáli len na jej prahu. Ako povedal, tú hlavnú „prácu“ na stavbe Cirkvi vykonal  ...»


Posolstvo pápeža Medzinárodnej asociácii exorcistov

Taliansko - Exorcisti „cez mimoriadnu službu, prejavovanú v jednote s ich biskupmi“ preukazujú „lásku a prijatie Cirkvi tým, ktorí trpia v dôsledku pôsobenia Zlého“. Takto píše pápež František v posolstve zaslanom pátrovi Francescovi Bamontemu ICMS, predsedovi Medzinárodnej asociácie exorcistov, pri príležitosti ich prvého spoločného stretnutia od vzniku asociácie. Kongregácia pre klerikov právne  ...»


Svätý Otec na Twitteri o radosti kresťanského posolstva

Pomáhajme ľuďom objaviť radosť kresťanského posolstva: posolstva lásky a milosrdenstva. (Tvít pápeža Františka z 28. októbra 2014) -jk-

  ...»Pondelková homília: Podľa reči rozpoznáme tri typy kresťanov

Vatikán 27. októbra – Ľudí rozpoznáme podľa ich reči. Spytovanie svedomia ohľadne našich slov nám pomôže pochopiť, či sme kresťanmi svetla, kresťanmi tmy alebo takzvanými „šedými“ kresťanmi. To je myšlienka z homílie Svätého Otca z jeho dnešnej svätej omše v Dome sv. Marty. Sv. Pavol v dnešnom prvom čítaní (Ef 4,32-5,8) pozýva kresťanov k tomu, aby sa správali ako deti svetla a nie ako deti tmy,  ...»


Aktuálny dokument 

Prinášame text záverečnej správy mimoriadnej biskupskej synody o rodine, zverejnenej 18. októbra 2014 (preklad TK KBS):

„Relácia synody“ III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov: „Pastoračné výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie“ (5.–19. októbra 2014)

Úvod

1. Synoda biskupov zjednotených so Svätým Otcom sa obracia na všetky rodiny sveta, s ich radosťami, námahami i ...»


Mesiac október je považovaný za misijný mesiac a predposledná októbrová nedeľa je Svetovým dňom misií. Tohto roku pripadá tzv. misijná nedeľa na 19. októbra. Počiatok slávenia tohto dňa sa datuje v roku 1926, keď „Dielo pre šírenie viery“ na podnet Misijného kruhu seminára v Sassari na Sardínii navrhlo pápežovi Piovi XI. usporiadať výročný deň v prospech misijnej činnosti univerzálnej Cirkvi. ...»


Apoštolská exhortácia pápeža Františka

Evangelii gaudium


biskupom, kňazom a diakonom,
zasväteným osobám a veriacim laikom
o ohlasovaní evajelia v súčasnom svete

Úvod
1. Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje ...»


Homília Svätého Otca v Dome sv. Marty
Cirkev vo svete 
Rehoľníci pomáhajú v boji s ebolou v západnej Afrike

Sierra Leone 29. októbra – „Každý deň je tu 80 nových infikovaných a pre liečbu je k dispozícii iba 500 lôžok vo dvoch strediskách“ – informujú ...»


Posolstvo východných katolíckych hierarchov Európy

Ukrajina 28. októbra - V nedeľu 26. októbra sa v ukrajinskom Ľvove skončilo trojdňové výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy, pri ...»


Sv. Benedikt a Európa - medzinárodná konferencia v Ríme

Taliansko 28. októbra - Postava sv. Benedikta z Nursie, počiatky Európy a pontifikát Pavla VI. Toto sú tri hlavné témy Medzinárodnej vedeckej ...»


Filipíny na čele snáh o zrušenie trestu smrti v Ázii

Filipíny 27. októbra – V dňoch 26. a 27. októbra sa v Manile konala Prvá medzinárodná konferencia ázijského kontinentu zameraná na zrušenie trestu ...»


Nová publikácia: Biskupi sveta pri stole s Jánom Pavlom II.

Vatikán/Taliansko 25. októbra - Doposiaľ nepublikované výpovede svätého pápeža Jána Pavla II. z rozhovorov pri stole počas stretnutí s biskupmi z ...»


V Brazílii blahorečili rehoľnú sestru zvanú „matka sirôt“

Brazília 25. októbra - Dnes bola v katedrále v brazílskom meste Sao Paulo blahorečená sestra Assunta Marchettiová z Rádu sestier misionárok sv. Karola ...»


Cirkev a ekológia: Od sv. Františka v Assisi po pápeža Františka

Rím 25. októbra - Na aktívny postoj kresťana k ochrane prírody sa zameralo stretnutie organizované nadáciou „Sestra príroda“ v piatok 24. októbra na ...»


Päťdesiate výročie vyhlásenia sv. Benedikta za patróna Európy

Montecassino 24. októbra - Dnes sa začínajú oslavy 50. výročia vyhlásenia sv. Benedikta za patróna Európy pápežom Pavlom VI. Konajú sa v katedrále na  ...»


Rehoľný kňaz v Mexiku nahlásil zločin upálenia 43 študentov

Mexiko 23. októbra – Štyridsaťtri mexických študentov z mesta Iguala, ktorí boli od 26. septembra nezvestní, sú mŕtvi, boli upálení za živa. Ich  ...»


Apoštolská cesta do Južnej Kórey Apoštolská cesta do Svätej zeme 24.-26. mája 2014 Evangelii gaudium Conclilium Vaticanum II
Novinky v rubrikách 

RealAudioMP3 Pred sto rokmi, dňa 28. júla 1914, mesiac po zavraždení Františka Ferdinanda v Sarajeve, Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku. Behom jedného týždňa hrozný plameň zapálil celú Európu. Rozpútala sa hrozná tragédia, ktorá trvala štyri roky a ...»


RealAudioMP3 Otec Juraj Vittek, kňaz Oratória sv. Filipa Neriho v Senci v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovorí o prejavoch duchovnej a pastoračnej veľkosti blahoslaveného pápeža Pavla VI. a o jeho odkaze pre dnešok. Stručne približuje aj vzťah pápeža ...»


RealAudioMP3 Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD k 30. nedeli v
cezročnom období (Mt 22,34-40): Najväčšie prikázanie

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?”, pýta sa v nedeľnom evanjeliu jeden farizej Ježiša. On mu na to odpovedal: „Milovať budeš Pána, ...»


RealAudioMP3 Komentár hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika

Stephan Colbert, najmladší z 11 detí írskej katolíckej rodiny a moderátor veľmi úspešnej televíznej politickej satirickej relácie v Amerike s názvom Colbertova správa vysvetľuje, na ...»


RealAudioMP3 V rubrike Vatikánskeho rozhlasu pre chorých jej autorka Andrea Eliášová zachytáva svedectvá širšej duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zrodili sa na stretnutí bratislavskej komunity sestier Božského Vykupiteľa s jej ...»

Týždenný spravodajský prehľad 

RealAudioMP3 Týždenný 10-minútový spravodajský súhrn Vatikánskeho rozhlasu pre RTVS, vysielaný každú nedeľu o 5.00 hod. a v repríze večer o 18.15 hod. na vlnách Rádia Regina.

 ...»


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising