Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Svätý Otec na nunciatúre: Zraniteľnosť je podstatou ľudskej prirodzenosti

Svätý Otec sa pred apoštolskou nunciatúrou v Bogote stretol aj so skupinou chorých a znevýhodnených (Kolumbia, 7. septembra 2017) - EPA

08/09/2017 14:10

Kolumbia 8. septembra – Po svätej omši v parku Simóna Bolívara sa pápež vrátil späť na apoštolskú nunciatúru, kde ho tancom a spevom privítala skupina mladých, seniorov a chorých, tak ako tomu bolo už v prvú noc po príchode Svätého Otca do Kolumbie. Petrov nástupca v krátkom spontánnom príhovore vyzdvihol dôležitosť chrániť „svet, v ktorom sa zraniteľnosť považuje za podstatu ľudskej prirodzenosti“:

„Lebo všetci sme zraniteľní, všetci... Boh je jediný, ktorý nie je zraniteľný, všetci ostatní sme. Na niektorých to vidieť, na iných nie. Avšak to je podstatou ľudstva, táto potreba byť posilňovaný Bohom, všetci. Práve preto nemožno nikoho zavrhnúť.“

Každý jeden z nás je podľa pápežových slov „poklad, ktorý sa darúva Bohu, aby mu Boh pomohol rásť spôsobom, aký sa páči jemu.“ Na záver Svätý Otec prítomných požiadal, aby sa za neho modlili, lebo aj on je zraniteľný. -ej-

08/09/2017 14:10