Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Madagaskar čaká blahorečenie mučeníka Luciána, katechétu a otca rodiny

Lucien Botovasoa (1908-1947) - RV

09/04/2018 18:24

Madagaskar 9. apríla – V nedeľu 15. apríla dostane Madagaskar nového blahoslaveného mučeníka. Je ním laik Lucián (Lucien) Botovasoa (1908-1947), otec rodiny, učiteľ, katechéta a člen Františkánskeho svetského rádu, ktorý zomrel v roku 1947 ako mučeník. V rodisku Božieho služobníka, meste Vohipeno pri východnom pobreží Madagaskaru bude slávnosti blahorečenia predsedať prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB.

Lucián Botovasoa sa narodil v roku 1908 ako prvý z deviatich detí. Jeho otec patril k prvým pokrsteným obyvateľom Madagaskaru v novšom období evanjelizácie v 19. storočí. Lucián bol vynikajúci učiteľ a zasvätil svoj život vzdelávaniu detí – ako školskému, tak aj náboženskému vo farnosti. Ovládal mnoho rečí: okrem rodného jazyka to bola aj francúzština, latinčina, angličtina, nemčina a čínština.

Lucián vyštudoval v škole jezuitov. Ako 22-ročný sa oženil a stal sa otcom 8 detí, z ktorých 3 zomreli v útlom veku. Od roku 1940 bol členom Františkánskeho svetského rádu s túžbou šíriť Evanjelium a príklad sv. Františka. Opravdivo si osvojil františkánsku charizmu a chudobný životný štýl, o čom svedčilo aj jeho jednoduché odievanie a pravidelné postenie sa.

Mučenícku smrť podstúpil v roku 1947 počas povstania za nezávislosť Madagaskaru od Francúzska, pri ktorom došlo ku krvavému prenasledovaniu kresťanov. Ako priateľ francúzskych misionárov a šíriteľ ich náboženstva bol Lucián Botovasoa pokladaný zo strany povstalcov za zradcu a bez súdneho procesu bol popravený sťatím. -zk-

09/04/2018 18:24