Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Nitra bude hostiť stretnutie slovenskej a českej biskupskej konferencie

Ilustračná snímka: súsošie sv. Cyrila a Metoda pod Nitrianskym hradom

06/04/2018 13:07

Slovensko/Česká republika 6. apríla - V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa v stredu 11. apríla uskutoční spoločné rokovanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) s Českou biskupskou konferenciou (ČBK). Biskupi si vymenia skúsenosti zo života Cirkvi v oboch krajinách za ostatných 25 rokov a budú sláviť aj spoločnú svätú omšu pre verejnosť. Jej hlavným celebrantom v utorok 10. apríla o 18. hod. v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma bude kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup metropolita a predseda Českej biskupskej konferencie, v homílii sa prihovorí nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Obe biskupské konferencie budú mať v predchádzajúcich dňoch v Nitre aj svoje samostatné plenárne zasadnutia, slovenskí biskupi majú program naplánovaný od pondelka 9. apríla. Na pôde Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa na záver stretnutia stretnú s novinármi predsedovia oboch biskupských konferencií pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ako aj generálny sekretár ČBK Stanislav Přibyl a hovorca KBS Martin Kramara.

Ako informovala Tlačová kancelária KBS, motívom stretnutia členov oboch biskupských konferencií je niekoľko jubileí. V tomto roku si pripomíname 25. výročie vzniku KBS a ČBK, ako aj 25. výročie vzniku SR a ČR, tiež 30. výročie sviečkovej manifestácie a 100. výročie vzniku Československa.

Česká a slovenská biskupská konferencia sa na spoločnom plenárnom zasadnutí podobne stretli roku 2013 vo Vranove neďaleko Brna. Predtým sa podobné stretnutie slovenských, českých a moravských biskupov v histórii oboch konferencií biskupov konalo šesťkrát. 

Po prvýkrát sa stretli biskupi oboch konferencií na spoločnom zasadnutí v roku 1993 v Olomouci, v nasledujúcich rokoch sa stretávali striedavo v Badíne a Olomouci. V roku 1997 sa biskupi stretli na Velehrade. Šieste spoločné plenárne zasadnutie sa uskutočnilo v roku 1998 v Spišskom Podhradí. Od roku 1999 sa už iba delegáti zúčastňovali na plenárnych zasadnutiach. Zároveň sa konali stretnutia na úrovni predsedov biskupských konferencií, stretnutia rád a komisií, či sekretárov. 

Pokiaľ ide o program samostatného 89. plenárneho zasadnutia slovenského biskupského zboru, jej dôležitým bodom bude voľba delegáta KBS a jeho náhradníka na októbrovú biskupskú synodu, ktorá bude zameraná na mládež. Zároveň biskupi vyhodnotia odpovede mladých Slovákov, ktorí vyplnili internetový dotazník k synode. Zo Slovenska ho odoslalo viac ako 4 200 mladých ľudí. Rada pre mládež a univerzity KBS bude biskupov informovať o prípravách letného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a budúcoročných Svetových dní mládeže v Paname. 

Členovia KBS dostanú informáciu Liturgickej komisie KBS o obrade krstu detí. Diskutovať budú aj o revízii prekladu Kódexu kánonického práva. Na svojom zasadnutí si vypočujú informácie z Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí. Hovoriť budú aj o propedeutickom ročníku v kňazských seminároch, o stave Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, o práci Slovenskej katolíckej charity a pastorácii pútnikov a turistov.

Tretí deň plenárneho zasadania je venovaný spoločnému rokovaniu s členmi ČBK. Témou bude situácia Cirkvi v oboch krajinách, pastorácia mládeže, manželstiev a rodín a tiež ochrana osobných údajov v kontexte nových európskych smerníc o ochrane osobných dát (GDPR). -jb-

06/04/2018 13:07