Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Kongregácia pre kauzy svätých vydala smernice o relikviách v Cirkvi

Relikvie sv. Jána Bosca, zakladateľa saleziánov - ANSA

16/12/2017 12:08

Vatikán 16. decembra – Kongregácia pre kauzy svätých aktualizovala doterajšie nariadenia o používaní a potvrdzovaní pravosti relikvií svätých a blahoslavených. Určila aj pravidlá pre organizovanie putovania relikvií a pre verejné liturgické slávenia v ich prítomnosti.

Inštrukcia s názvom  „Relikvie v Cirkvi: Autentickosť a uchovávanie“ z 8. decembra 2017 stanovuje, že kompetencia v týchto záležitostiach patrí biskupovi diecézy alebo eparchie, kde sa relikvie uchovávajú, ako aj Kongregácii pre kauzy svätých, ktorá udeľuje predchádzajúci súhlas k prípadným úkonom. V prípade vzácnych relikvií a ikon východných cirkví je potrebný súhlas príslušného patriarchu a synody. V úvode dokumentu čítame:

„Relikviám sa v Cirkvi vždy dostávalo osobitnej úcty a pozornosti, pretože telo blahoslavených a svätých, určené na vzkriesenie, bolo na zemi živým chrámom Ducha Svätého a nástrojom ich svätosti, uznaným Apoštolskou stolicou prostredníctvom beatifikácie a kanonizácie. Relikvie blahoslavených a svätých nemôžu byť vystavené k úcte veriacich bez príslušného certifikátu cirkevnej autority, ktorá potvrdzuje ich pravosť.“

Striktný zákaz sa vzťahuje na akýkoľvek druh obchodu s relikviami. V čl. 25 dokumentu s podpismi prefekta Kongregácii pre kauzy svätých kard. Angela Amata SDB a jej sekretára Mons. Marcella Bartolucciho sa uvádza:

„Je absolútne zakázané obchodovanie (alebo výmena nejakej relikvie za naturálie či za peniaze) a predaj relikvií (...), ako aj ich vystavovanie na profánnych a neautorizovaných miestach.“

Kongregácia sa rovnako vyjadrila aj k telesným pozostatkom osobností, ktoré sú v procese blahorečenia a bol im priznaný titul Božích služobníkov alebo ctihodnosť. Tieto si vyžadujú starostlivú opateru, ale nesmú požívať verejný kult. -jb- 

16/12/2017 12:08