Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež prijal členov Výboru pre dialóg s náboženskými osobnosťami Palestíny

Pápež František s účastníkmi zasadnutia

06/12/2017 15:50

Vatikán 6. decembra – „Dialóg vedie k väčšiemu vzájomnému poznaniu, k väčšej vzájomnej úcte, k spolupráci pre spoločné dobro a k synergickej činnosti v prospech ľudí v núdzi.“ Týmito slovami charakterizoval prínos dialógu pápež František vo svojom príhovore k účastníkom zasadnutia Stáleho výboru pre dialóg s náboženskými osobnosťami Palestíny, ktoré organizuje v týchto dňoch Pápežská rada pre medzináboženský dialóg v Ríme. Svätý Otec prijal sedemčlennú skupinu v sprievode kardinála Taurana ako predsedu pápežskej rady dnes ráno ešte pred generálnou audienciou.

Pri stretnutí v salóne pri Aule Pavla VI. Svätý Otec poznamenal, že ak „pre Katolícku cirkev je vždy radosťou stavať mosty dialógu s komunitami, ľuďmi a organizáciami, je samozrejme výnimočnou radosťou stavať ich s náboženskými a intelektuálnymi osobnosťami Palestíny.“

Ďalej pápež uviedol,  že „vzájomný rešpekt“ je podstatnou podmienkou pre dialóg, ktorý sa „vedie na všetkých úrovniach: so sebou samým pomocou reflexie a modlitby, v rodine, vo vnútri náboženského spoločenstva, medzi rôznymi náboženskými spoločenstvami a tiež s občianskou spoločnosťou.“

Svätý Otec vyjadril nádej, že rozhovory vedené v rámci Stáleho výboru pre dialóg s náboženskými osobnosťami Palestíny pomôžu celej palestínskej spoločnosti:

„Dúfam, že vaše konzultácie povedú k vytvoreniu priestoru úprimného dialógu v prospech všetkých zložiek palestínskej spoločnosti, zvlášť tej kresťanskej, berúc do úvahy jej malý počet členov a výzvy na ktoré musí odpovedať, zvlášť čo sa týka emigrácie.“

„Som si vedomý pozornosti, akú autority Palestínskeho štátu a osobitne prezident Mahmúd Abbás venujú kresťanskej komunite, uznaním jej miesta a jej úlohy v palestínskej spoločnosti,“ povedal v závere svojho krátkeho príhovoru pápež František. -ab-

06/12/2017 15:50