Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Rozhovory

Odkaz vatikánskej konferencie o jadrovom odzbrojení - rozhovor s M. Mišákom

Pápež František s účastníkmi konferencie o jadrovom odzbrojení (10. nov. 2017)

14/11/2017 19:41

Vatikán 14. novembra – Na pôde Vatikánu sa v dňoch 10. – 11. novembra konala Medzinárodná konferencia o jadrovom odzbrojení s názvom „Perspektívy pre svet bez jadrových zbraní a pre integrálne odzbrojenie“. Jeden z jej účastníkov, zahraničnopolitický poradca Komisie biskupských konferencií krajín Európskej únie COMECE Marek Mišák v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil prínos podujatia vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete a načrtol otázky, ktoré zostávajú výzvou do budúcnosti.

Pán Mišák, myslíte si, že táto doba praje takejto konferencii, ktorá chce otvoriť novú budúcnosť ohľadom úplného zrušenia jadrových zbraní?

„Počuli sme od mnohých účastníkov tejto konferencie, že práve žijeme v časoch, ktoré neprajú mieru a neprajú nukleárnemu odzbrojeniu. Vidíme napätie medzi Spojenými štátmi americkými a Severnou Kóreou, vidíme nestabilitu vo viacerých častiach sveta. Ale na druhej strane treba podotknúť, že je tu aj pozitívny vývoj v tejto oblasti, či už je to nedávna Nobelova cena, ktorá bola udelená organizácii ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), ktorá sa zasadzuje práve o nukleárne odzbrojovanie vo svete, takisto je to prijatie medzinárodnej zmluvy, ktorá zakazuje jadrové zbrane a tým pádom vypĺňa právne vákuum, ktoré doteraz existovalo v tejto súvislosti a zakazuje jadrové zbrane, ako sú už zakázané aj zbrane chemické a biologické.

Pápež František nám dal jasný odkaz včera na audiencii, keď sa vyjadril, že mier a trvalá stabilita nemôžu byť zakotvené v logike strachu a v hrozbe vzájomného zničenia sa, ale logika mieru musí byť postavená na etike bratstva, na etike spravodlivosti, na ochrane stvorenstva, na rešpekte pre ľudské práva, a práve dnešná doba si tieto kroky vyžaduje.“

Svätá stolica podpísala dohodu o zákaze jadrových zbraní dosiahnutú v OSN a aj preto je organizátorom tohto podujatia. Myslíte si, že niečo zostane ako trvalá hodnota z tejto konferencie?

„Opäť by som rád citoval pápeža Františka, ktorý ako prvý pápež odsúdil nielen použitie jadrových zbraní, ale aj ich vlastnenie. Takže toto už je určite historickým krokom, keď Svätý Otec, pápež František, po prvý krát odsúdil aj samotné vlastnenie jadrových zbraní. Takisto sme potom počuli aj od viacerých, ktorí sú tu na tejto konferencii prítomní, či už z cirkevných kruhov, ale aj politických, armádnych, diplomatických, a takisto aj od členov občianskej spoločnosti, že treba hľadať hlavne cestu dialógu. Tu si myslím, že ďalšia otázka v tomto kontexte bude: Ako viesť dialóg? Ako nájsť spôsob komunikácie aj s tými aktérmi, ktorí sa nezdajú byť otvorení voči dialógu. Teda, ako vytvoriť podmienky pre dialóg. To je určite jedna z kľúčových otázok, myslím si, ktoré v budúcnosti bude treba riešiť.

Ďalšia otázka, ktorá sa črtá v tejto súvislosti je aj isté prehodnotenie konceptu jadrového zastrašenia. Lebo vieme, že viaceré štáty sveta aj viaceré organizácie si zakladajú svoju bezpečnosť práve na tomto koncepte jadrového zastrašenia. Aj na základe úvah z tejto konferencie sa treba zamerať aj na alternatívy: čo sú alternatívy pre jadrové odstrašenie. A podľa mnohých účastníkov tejto konferencie by takými alternatívami mali byť jednak zameranie sa na ľudskú bezpečnosť, lebo samozrejme, nedá sa tvrdiť, že jadrové zbrane a odstrašovanie napomáhajú ľudskej bezpečnosti.

A takisto sa treba zamerať aj na budovanie dôvery medzi národmi a rovnako i medzi ľuďmi. A tu sa mi naozaj veľmi páčila aj myšlienka ministerky obrany Stredoafrickej republiky, ktorá povedala, že prvým krokom k odzbrojeniu je odzbrojenie srdca. To znamená, že mier sa začína u každého z nás, čiže v prvom rade si musíme očistiť srdcia, v prvom rade musíme viesť dialóg jeden s druhým, a potom takto postupne z tej najnižšej roviny, roviny lokálnej, roviny farností, potom cez celú spoločnosť, cez štáty až po medzinárodné spoločenstvo môžeme ďalej pokračovať v šírení mieru a hlavne tejto dôvery.“

AUDIO:

Viac o výsledkoch konferencie (v angličtine: 12 predbežných uzáverov, ktoré na záver prečítal kardinál Peter Turkson)

Rozhovor pripravil Jozef Bartkovjak SJ

14/11/2017 19:41