Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Svätý Otec pri 50. výročí dialógu s metodistami: Rast vo svätosti je rast jednoty

Srdečný stisk rúk pápeža s generálnym sekretárom Svetovej metodistickej rady

19/10/2017 14:01

Vatikán 19. októbra – Vo svätosti môžeme rásť jedine vtedy, ak bude vzrastať spoločenstvo medzi nami. Tak znela jedna z hlavných myšlienok pápeža Františka, ktorý dnes vo Vatikáne prijal pri príležitosti 50. výročia zrodu teologického dialógu medzi metodistami a katolíkmi delegáciu Svetovej metodistickej rady (World Methodist Council) pod vedením jej generálneho sekretára, biskupa Ivana Abrahamsa.

Svätý Otec otvoril svoj príhovor citátom zo starozákonnej knihy Levitikus, ktorá hovorí o jubilejnom (milostivom) roku týmito slovami: «Päťdesiaty rok zasväťte! Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny!» (Lv 25,10). „Istým spôsobom môžeme vyhlásiť, že sme boli oslobodení od otroctva odcudzenia sa a od vzájomného podozrievania,“ vysvetlil pápež František a dodal:

„Vďaka týmto päťdesiatim rokom trpezlivého a bratského dialógu, sa môžeme jedni na druhých obrátiť slovami apoštola Pavla: «Už nie ste cudzinci» (Ef 2,19): ani v srdci, a už vôbec nie v príslušnosti k Pánovi, v čnosti jedného krstu, ktorý z nás učinil skutočné bratstvo. Áno, sme a cítime, že «patríme do Božej rodiny» (tamže).“

Zásluhu na uvedomení si tejto skutočnosti možno podľa pápežových slov pripísať dialógu. „Skutočný dialóg,“ pokračoval ďalej Svätý Otec, „nás neprestajne povzbudzuje stretávať sa s pokorou a s úprimnosťou, túžiac učiť sa jedni od druhých“. „Sme bratia, ktorí sú po dlhom odlúčení šťastní, že sa opäť stretli a znovu sa navzájom objavili, kráčajú spolu a navzájom si veľkodušne otvárajú srdce,“ dodal pápež. 

Petrov nástupca sa tiež zamyslel nad významom svätosti, o ktorej hovorí aj najnovší dokument spoločnej teologickej komisie. „Keď spozorujeme znaky svätého života v druhých,“ vysvetlil pápež František vezmúc si za príklad jedného z prvých vodcov metodistického hnutia v Anglicku Johna Wesleyho, „nemôžeme inak, než sa z toho tešiť“. „Nechajme sa navzájom posilniť svedectvom viery,“ vyzval prítomných Svätý Otec.

Viera sa stáva podľa pápežových slov „hmatateľná predovšetkým vtedy, keď sa stáva konkrétnou v láske, predovšetkým v službe chudobným a marginalizovaným“. „Katolíci i metodisti, keď sprevádzame a povzbudzujeme slabých a ľudí vysúvaných na okraj, ktorí i keď žijú v našich spoločnostiach, cítia sa byť vzdialení, cudzinci a prišelci, odpovedáme tým na Pánovo pozvanie,“ vysvetlil Svätý Otec. 

„Pri pohľade vpred, poza týchto päťdesiat rokov, máme jednu istotu: a tou je, že nemôžeme rásť vo svätosti bez toho, aby sme nerástli vo väčšej jednote. Toto je cesta, ktorá sa otvára predovšetkým na ceste s novou fázou dialógu, ktorá je nasmerovaná na tému zmierenie.

Nemožno hovoriť o modlitbe a láske, ak sa spoločne nemodlíme a nesnažíme sa o plné spoločenstvo medzi sebou. Kiež sa vaša práca zameraná na zmierenie stane darom, a to nielen pre naše komunity, ale pre svet: kiež sa stane stimulom pre všetkých kresťanov, aby sa všade stali šíriteľmi zmierenia.“    

Pápež František na záver svojho príhovoru povzbudil členov Svetovej metodistickej rady, aby pokračovali v začatej práci. „Úloha sa nekončí. [...] Naučili sme sa uznať sa navzájom ako bratia a sestry v Kristovi; teraz je čas sa s pokornou nádejou a konkrétnym úsilím pripraviť na to plné uznanie, ktoré sa s Božou pomocou uskutoční vtedy, keď sa konečne spoločne stretneme pri lámaní Chleba“.

Na záver stretnutia pozval Svätý Otec všetkých hostí k spoločnej modlitbe Otče náš. -ej-

19/10/2017 14:01