Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František prijal 3-tisíc členov komunity Shalom

Členovia komunity Shalom na stretnutí so Svätým Otcom Františkom v Aule Pavla VI. vo Vatikáne

04/09/2017 14:55

Vatikán 4. septembra – Pápež František dnes v Aule Pavla VI. prijal približne tritisíc členov medzinárodnej komunity Shalom, ktorá pred 35 rokmi vznikla v Brazílii. Medzi prítomnými z 26 krajín nechýbali zástupcovia mladej generácie. Práve traja z nich po úvodnom pozdrave zakladateľa komunity Moysésa Azeveda vystúpili s krátkym svedectvom a Svätému Otcovi položili otázku.

Prvým zástupcom mladých bol 26-ročný Juan z Čile, ktorý žil bez Boha a zmysel života po stretnutí s komunitou Shalom našiel v modlitbe a v evanjelizácii. Mladíka zaujímalo, ako možno prejavovať milosrdenstvo v tomto svete „poznačenom beznádejou a ľahostajnosťou“. Svätý Otec mladých povzbudil, aby sa nebáli vyjsť zo seba, vykročili v ústrety druhým a vždy mali na pamäti, že na nás čaká milosrdný Otec plný lásky:

„Milosrdenstvo je niečo absolútne, o milosrdenstve sa nedá len hovoriť, treba o ňom svedčiť, treba sa oň podeliť... Teda vydať svedectvo: nebyť uzavretý sám v sebe, vo svojich záujmoch, ale vyjsť von; vyjsť von hľadajúc Boha. Hľadať Boha nie je jednoduché, je to cesta. Vyjsť von, aby sme druhým povedali, že Boh je dobrý, že Boh ťa čaká aj v tých najhorších momentoch života.“ 

Narcizmus berie radosť a plodí smútok

Ako druhá so svojim svedectvom vystúpila 25-ročná Justine z Francúzska, ktorá prijala krst počas Jubilejného roku milosrdenstva. Na otázku «Aká je úloha mladých v živote a v poslaní Cirkvi?», Svätý Otec reagoval úvahou o pokušení narcizmu, s ktorou v dnešnej konzumnej spoločnosti mladí bojujú:

„Jedna z vecí, ktorá charakterizuje mladosť a večnú mladosť Boha, lebo Boh je večne mladý, je radosť. Na opačnej strane stojí smútok... Mladý človek, ktorý žije len sám pre seba, končí plný egocentrizmu. Táto kultúra, v ktorej žijeme, ktorá je veľmi egoistická, veľmi zahľadená do seba, má veľkú dávku narcizmu. A narcizmus plodí smútok, lebo žiješ robiac si starosti, aby si vyzeral lepšie, než v skutočnosti si. Je to choroba zrkadla. Mladí, nehľaďte do zrkadla, lebo zrkadlo klame. Pozerajte mimo seba, hľaďte na druhých.“      

Drogy vedú k vykoreneniu človeka

Poslednú otázku položil Svätému Otcovi 26-ročný Mateus z Brazílie, ktorý bol drogovo závislý, a ktorý spoznal Boha vďaka misionárom z komunity Shalom. Práve drogy sú podľa pápežových slov „jedným z nástrojov dnešnej spoločnosti, aby vládla“ nad svetom:

Drogy nás vedú k popieraniu všetkého... Vykoreňujúe ťa a spôsobujú, že žiješ vo svete bez koreňov, vytrhnutý zo všetkého: z projektov, z prítomnosti, z minulosti, z tvojej vlasti, rodiny, odtrhnutý od tvojej lásky, od všetkého. Človek potom žije vo svete bez koreňov. A toto je dráma drogy. Mladí úplne vykorenení. Bez skutočných záväzkov.

Chcem sa vás spýtať, uvedomujete si korene, ktoré sú vo vašom srdci? Uvedomujete si vaše korene, vaše lásky, vaše projekty, vašu kreatívnu schopnosť, že ste poetmi, aby ste v tomto svete vytvorili niečo nové a krásne? Opustiť drogy znamená uvedomiť si všetko toto.“

Svätý Otec tiež mladých povzbudil, aby boli odvážni v nezištnom dávaní, ktoré naplňuje dušu“ a na seniorov sa obrátil so slovami: „Služba, ktorá sa od vás žiada je dialóg; dialóg medzi vami, medzi mladými a staršou generáciou; odovzdať štafetu,“ zakončil svoj dnešný spontánny príhovor členom komunity Shalom pápež František. -ej-     

04/09/2017 14:55