Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Tvíty

Pápež František opäť pozval mladých k účasti na príprave synody 2018

Pápež František s mladými počas SDM v Krakove - OSS_ROM

12/08/2017 14:24

Vatikán 12. augusta - V dnešný deň, ktorý OSN vyhlásilo za Medzinárodný deň mládeže, rozoslal pápež František cez sociálne siete krátky odkaz adresovaný mladým. Pozýva ich zapojiť sa do prípravy blížiacej sa biskupskej synody týmito slovami:

„Milí mladí, vy ste nádejou Cirkvi. Ako snívate o svojej budúcnosti? Zapojte sa do #synod18!“

Súčasťou pápežovho odkazu je elektronická adresa online-dotazníka na internetovej stránke, ktorú špeciálne pre nich pripravil prípravný tím synody. Téma najbližšej synody, naplánovanej na október 2018, znie „Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania“.

Text Prípravného dokumentu 15. riadneho valného zhromaždenia Synody biskupov vyšiel už v januári a je dostupný v slovenskom preklade na stránke Konferencie biskupov Slovenska.

Podľa slov kardinála Lorenza Baldisseriho, najbližším podujatím v rámci prípravy synody bude stretnutie odborníkov na problematiku mládeže v dňoch 11. – 15. septembra v Ríme. Zhromaždené vedecké i praktické poznatky o problematike mladých ľudí potom poslúžia tým, ktorí sa v pastorácii venujú sprevádzaniu mladých, ako aj samotným mladým ľuďom. -jb- 

12/08/2017 14:24