Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Poľskí biskupi v pastierskom liste žiadajú vernosť „Európe ducha“

Svätá karmelitánska mučeníčka Terézia Benedikta od Kríža - Edith Stein

20/07/2017 17:20

Poľsko 20. júla – Pred blížiacim sa 75. výročím mučeníckej smrti spolupatrónky Európy svätej Terézie Benedikty od Kríža (Edity Steinovej) vydali poľskí biskupi pastiersky list, v ktorom sa zamýšľajú nad smerovaním súčasnej Európy.

Katolícki predstavitelia 38-miliónovej krajiny pozývajú k modlitbe „za obrátenie Európy, aby mala odvahu vrátiť sa k svojim kresťanským koreňom“. Varovný prst dvíhajú pred skutočnosťou, že „Európa chce zabudnúť na vlastné  kresťanské korene a chce žiť ako keby Boha nebolo.“ Biskupi poukazujú na „kultúrne procesy“, ktoré „sa vedome vzďaľujú od idey Európy chápanej ako Európa ducha“. Konkrétne pomenúvajú postoje tých, čo „súhlasia s právom na eutanáziu, s právom žien zabiť vlastné ešte nenarodené deti, ktorí spochybňujú inštitút manželstva ako zväzok medzi mužom a ženou a propagujú ideológiu gender“.

Svätá Terézia Benedikta od Kríža sa narodila v roku 1891 v židovskej rodine vo Wroclawi, ktorá v tej dobre bola súčasťou Pruska. Ako tridsaťročná konvertovala na katolícku vieru a 1. januára 1922  prijala sviatosť krstu. Počas Druhej svetovej vojny bola deportovaná do koncentračného tábora Auschwitz, kde 9. augusta 1942 zahynula v plynovej komore. Svätorečil ju v roku 1998 sv. Ján Pavol II., ktorý ju zaradil aj medzi hlavných patrónov Európy. -ab- 

20/07/2017 17:20