Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Katolícka cirkev v Mongolsku slávi 25. výročie prítomnosti v krajine

Katolícky kostol v Mongolsku - ilustračná snímka - RV

13/07/2017 13:21

Mongolsko 13. júla – Katolícka cirkev v Mongolsku slávi tento rok 25. výročie svojej prítomnosti v tejto postkomunistickej krajine. Ako informovala misijná agentúra Fides, slávnostnú svätú omšu pri príležitosti osláv „strieborného jubilea“, celebroval 9. júla v Katedrále sv. Petra a Pavla v Ulanbátare biskup Wenceslao Padilla, apoštolský prefekt v Mongolsku.

Biskup Padilla vyjadril vo svojom príhovore vďačnosť Bohu a všetkým spolupracovníkom za všetko čo sa urobilo v priebehu predchádzajúcich 25 rokov:

Teraz môžem skutočne povedať a chcem kričať do sveta slová proroka Izaiáša: «Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznamujte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno» (Iz 12,4). Boh našich otcov bol skutočne bohato milostivý, láskavý, chránil a viedol každý náš krok na ceste viery a naše malé spoločenstvo v Mongolsku“.

Apoštolský prefekt ďalej zdôraznil, že „stabilita Cirkvi v Mongolsku a jej prítomnosť v rôznych oblastiach spoločnosti stále rástla a posilňovala sa. Príchod misionárov z rôznych rehoľných spoločenstiev a z rôznych národností, spolupráca a viera mnohých Mongolov sa podieľali na vytváraní solídnej prítomnosti Cirkvi v Mongolsku.

Tento rok sa oslavuje tiež 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Mongolskom. Po tom ako ázijský štát získal v 90. rokoch minulého storočia nezávislosť a demokraciu, požiadali jeho predstavitelia o diplomatické vzťahy so Svätou stolicou.

Ako pripomenul na slávnosti v Ulanbátare Mons. Marco Sprizzi, prvý radca apoštolskej nunciatúry pre Južnú Kóreu a Mongolsko, „Svätá stolica  bola medzi prvými štátmi, ktoré uznali Mongolsko ako samostatný štát. Odvtedy sú vzájomné vzťahy veľmi dobré.

Mons. Sprizzi na záver dodal: „Pápežovi Františkovi leží na srdci duchovné i materiálne dobro mongolského ľudu. Keďže tu nejde o náš vlastný prospech, ale ide nám predovšetkým o prospech ľudu Mongolska, sú vzájomné vzťahy veľmi dobré a pokračujeme v službe ľudu v tejto krajine.“ -ab-

13/07/2017 13:21