Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Rakúska charita podporuje hospice, ale aj pomoc migrantom a ich integráciu

Na čele Rakúskej katolíckej charity je Mons. Michael Landau - REUTERS

12/07/2017 17:20

Rakúsko 12. júla – Rakúska katolícka charita Caritas Austria použila v minulom roku na svoju činnosť približne 900 miliónov eur, čo je o 100 miliónov viac ako v roku 2015. Ako sa uvádza v správe publikovanej na oficiálnej stránke skoro jedna tretina peňazí sa použila na zdravotnú starostlivosť a hospice, z toho 190 miliónov na asistenciu nepohyblivým a na doprevádzanie chorých v terminálnom štádiu.

Pomocou 193 miliónov rakúska Charita zabezpečila činnosť azylových centier na pomoc migrantom. Finančne podporila 142 integračných projektov, 247 azylových domov a 36 konzultačných centier pre utečencov.

Mons. Michael Landau, prezident Caritas Austria v tejto súvislosti uviedol: „Som presvedčený že spoločne môžeme dosiahnuť viac. Odvaha je silnejšia ako strach, láska je väčšia ako nenávisť. Rakúšania sú pripravení reagovať solidárne. Toto je to, čo z nás robí komunitu a drží nás pokope: solidarita a láska.“

Zložkou rakúskej charity je Young Caritas, ktorá spravuje 703 projektov integrácie a sociálnej asistencie pre viac ako 86 tisíc detí a mládeže. V týchto projektoch pomáha 2600 mladých dobrovoľníkov.

73,5 milióna eur sa použilo na zabezpečenie sociálneho poradenstva, pre utečencov bez domova, na prevádzku 10 domov pre matky s deťmi s celkovým počtom miest 155 a tiež na zabezpečenie sociálneho bývania. Na 19 miestach to umožňuje ambulantnú konzultáciu, lekársku starostlivosť a zdravotnícke služby. Ďalších 35 miliónov poslúžilo na podporu zahraničných projektov.

Rakúska katolícka charita má 40 tisíc dobrovoľníkov v rozličných odboroch a viac ako 15 tisíc zamestnancov na plný úväzok. -ab-

12/07/2017 17:20