Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Laické hnutie sv. Junípera Serru podporuje kňazské povolania formou priateľstva

Členovia organizácie Serra International na audiencii (23. jún 2017)

23/06/2017 15:21

Vatikán 23. júna – Kresťan, ktorý kráča vpred – trebárs aj „pokrivkávajúc alebo padajúc“ – je vždy lepší než ten, ktorý sa zo strachu uzavrie pred zmenami a ustrnie. Aj týmito slovami sa dnes pápež František prihovoril účastníkom 75. kongresu hnutia Serra International, ktorých prijal v Aule Pavla VI. Motto tohto ročníka znie: „Stále vpred – odvaha povolania“.

Poslaním medzinárodnej laickej organizácie spätej so sv. Juníperom Serrom (1713-1784), františkánskym misionárom a apoštolom Kalifornie, je podporovať kňazské povolania a povolania do zasväteného života, a to nielen finančne, ale v prvom rade prostredníctvom modlitby a priateľstva.

Veľkú časť svojho príhovoru venoval pápež František úvahe o priateľstve. Členov hnutia nazval „výnimočnými priateľmi“, ktorých Pán postavil vedľa niektorých seminaristov a niektorých kňazov:

„Vyzývam vás, aby ste boli skutočnými priateľmi seminaristov a kňazov, preukazujúc vašu lásku k nim v podpore povolaní, v modlitbe a v pastoračnej spolupráci. Prosím vás: stále vpred! Vpred v nádeji, vpred s vašou misiou hľadiac za hranice, otvoriac dokorán horizonty, dajúc mladým priestor a pripravujúc budúcnosť. Cirkev a kňazské povolania vás potrebujú.“

Svätý Otec tiež na záver konštatoval, aké je smutné vidieť, keď niektorí ľudia v Cirkvi nevedia „opustiť svoju pozíciu“. „Kiež by ste tak ako v Olympijských hrách vždy vedeli «odovzdať pochodeň» novým generáciám, uvedomujúc si, že oheň je zažatý Zhora a predchádza i presahuje našu prácu,“ dodal pápež František účastníkom kongresu Serra International, ktorý sa začal v Ríme včera a skončí sa v nedeľu 25. júna. -ej-

Viac z príhovoru Svätého Otca: Byť priateľmi kňazov - myšlienky pápeža Františka hnutiu Serra

23/06/2017 15:21