Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Pápež František v homílii: Pravá náuka zjednocuje, ideológia rozdeľuje

Svätý Otec pri slávení svätej omše

19/05/2017 15:07

Vatikán 19. mája – Pravá náuka zjednocuje a ideológia naopak rozdeľuje, povedal dnes ráno pápež František v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty. Vo svojom príhovore vychádzal z čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 15,22-31), pričom podotkol, že aj v prvotnej kresťanskej komunite „bola žiarlivosť, boje o moc“, aj tam sa našiel nejaký ten „chytrák, čo chcel získať a kúpiť si vplyv“. Teda, „vždy boli problémy“, „sme ľudia, sme hriešni“ a ťažkosti tu sú, aj v Cirkvi, pokračoval pápež s vysvetlením, že uvedomovanie si, že sme hriešnici, nás vedie k pokore a k priblíženiu sa k Pánovi „ako záchrancovi v našich hriechoch“.

V texte o pohanoch, ktorých „Duch Svätý povolal stať sa kresťanmi“ pápež poukázal na to, ako apoštoli a starší vybrali spomedzi seba zástupcov a poslali ich spolu s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Opisujú sa tu dve skupiny ľudí: tí, čo „silne diskutujú“, avšak v „dobrom duchu“ a naopak „tí, čo vytvárajú chaos“:

Skupina apoštolov, ktorí chcú diskutovať o probléme, a tí ďalší, ktorí idú a vytvárajú problémy, rozdeľujú. Rozdeľujú Cirkev, hovoria, že to čo hlásajú apoštoli nie je to, čo Ježiš povedal. Že nehovoria pravdu,“ vysvetlil Svätý Otec.

Apoštoli medzi sebou diskutujú, a nakoniec sa dohodnú:

Nie však politická dohoda, ale inšpirácia Duchom Svätým ich vedie k výroku: nijaké bremeno, nijaké nároky. Len tie, ktoré vymenujú: nejesť mäso obetované modlám, pretože by to znamenalo spájať sa s modlami, zdržiavať sa krvi udusených zvierat a nelegitímnych zväzkov.“

Pápež František vyzdvihol „slobodu Ducha“, ktorá viedla k „dohode“: takto mohli pohania vstúpiť do Cirkvi „bez toho že by prešli obriezkou“. Išlo tu v zásade o „prvý koncil“ v Cirkvi - „Duch Svätý a oni, pápež s biskupmi, všetci spolu“, zhromaždení „kvôli vyjasneniu náuky“. A tak aj nasledujúce [koncily] počas stáročí, napríklad ten Efezský či Druhý vatikánsky, pretože „je povinnosťou Cirkvi vyjasňovať náuku“ aby „sa dobre rozumelo, čo Ježiš povedal v evanjeliách, aký je Duch evanjelií“, uviedol Svätý Otec a pokračoval:

Ale vždy sa našli takí ľudia, čo bez poverenia išli znepokojovať kresťanskú komunitu rečami, ktoré rozrušujú duše: ‚Ale nie. Ten, čo to povedal, je heretik, toto neslobodno povedať, toto nie, náuka Cirkvi je táto...‘ A sú fanatickí vo veciach, čo nie sú jasné, tak ako tí fanatici, čo rozosievali kúkoľ, aby rozdelili kresťanskú komunitu. A toto je ten problém: keď sa náuka Cirkvi, tá čo vyplýva z evanjelia, tá čo je inšpirovaná Duchom Svätým – pretože Ježiš povedal: ‚On vás naučí a pripomenie vám, čo som vás učil‘ – keď sa táto náuka stane ideológiou. A toto je veľký omyl týchto ľudí.“ 

Tieto osoby – vysvetľuje pápež – „neboli veriaci, boli zideologizovaní“ mali ideológiu, „ktorá uzatvárala srdce pred účinkovaním Ducha Svätého“. Naopak apoštoli mali zaiste búrlivú diskusiu, ale neboli zideologizovaní: „mali srdce otvorené tomu, čo hovorí Duch. A po diskusii: videlo sa dobre Duchu i nám“ - pokračoval Svätý Otec. Na záver dodal, že je dôležité nezľaknúť sa „názorov ideológov náuky“. Cirkev „má svoje vlastné magistérium, učiteľský úrad pápeža, biskupov, koncilov“  a musíme ísť tou cestou, „ktorá vychádza z Ježišovho ohlasovania a z učenia a asistencie Ducha Svätého“, ktorá je „vždy otvorená, vždy slobodná, pretože náuka zjednocuje, koncily zjednocujú kresťanskú komunitu“, zatiaľ čo „ideológia rozdeľuje“. -ab-

19/05/2017 15:07