Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Zomrel Juraj Strauss, lekár, konvertita, vojnový veterán

MUDr. Juraj Strauss (Zdroj: www.pametnaroda.cz) - RV

16/03/2017 17:25

Česko 16. marca – Vo veku sto rokov zomrel 11. marca v Prahe MUDr. Juraj Strauss, rodák z Košíc, významný lekár a vojnový veterán z bojov o Dunkerque. Podobne ako jeho brat, lekár a literát Pavol Strauss, v dospelosti prijal krst v Katolíckej cirkvi. Pochovaný bude 21. marca v Prahe.

Juraj Strauss sa narodil 18. januára  1917 v Košiciach. Detstvo prežil v Liptovskom Mikuláši spolu so svojim bratom Pavlom. Štúdium medicíny v Prahe nemohol dokončiť, pretože české vysoké školy nacisti zatvorili. V septembri 1939 bol prinútený vstúpiť do pracovného oddielu slovenskej armády. V roku 1940 sa mu podarilo utiecť do Izraela, kde na Prírodovedeckej fakulte Jeruzalemskej univerzity vyštudoval odbor bakteriológia a hygiena. Ako zdravotník sa zúčastnil bojových operácii vo francúzskom Dunkerque.

MUDr. Juraj Strauss, CSc. sa zaslúžil na poli lekárskej vedy najmä v boji proti osýpkam. V rokoch 1975 a 1976 sa podieľal na projekte Svetovej zdravotníckej organizácie v Keni. V roku 1983 dostal štátnu cenu za elimináciu osýpok v Československu. Dlhé roky pracoval ako vedec v Štátnom zdravotníckom ústave v Prahe a prednášal na Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.

Juraj Strauss bol v období svojej konverzie v kontakte s tajným jezuitským biskupom Petrom Dubovským, ktorý sa istý čas zdržiaval v Prahe. Neskôr bol členom benediktínskej farnosti v Prahe - Břevnove, kde viac ako 60 rokov prežil so svojou manželkou. Na tomto mieste bude aj pochovaný. Zádušná sv. omša za zosnulého Juraja Straussa bude v Prahe v utorok 21. marca.

Svoj príbeh a životné postoje predstavil Juraj Strauss v dokumentárnom filme „Strauss - dvaja bratia“ v réžii Gerharda Weaga z produkcie Live AID z roku 2010. -mk, jb-

16/03/2017 17:25