Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Kard. Kurt Koch: Spoloční svätci ako spojivo katolíkov a pravoslávnych

Moskovský patriarcha Kirill (uprostred) podaroval pápežovi Františkovi na stretnutí v Havane ikonu Božej Matky z Kazane (Kuba, 12. februára 2016) - AFP

14/02/2017 14:55

Vatikán/Rusko 14. februára – Od historického stretnutia medzi pápežom Františkom a moskovským patriarchom Kirillom na Kube uplynul rok. Dňa 12. februára 2016 sa obaja stretli na letisku v Havane a po bratskom objatí a priateľskom rozhovore podpísali spoločnú deklaráciu.

„Na záver stretnutia Svätý Otec vyhlásil: ,Navrhli sme sériu iniciatív, ktoré verím, že zavážia a podarí sa ich uskutočniť’. Ako to platí pre každú historickú udalosť, je nepochybne potrebný čas, aby stretnutie v Havane a spoločné vyhlásenie priniesli svoje ovocie.“ To sú slová predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinála Kurta Kocha, ktoré za účasti pravoslávneho metropolitu Hilariona pri tejto príležitosti predniesol na pôde univerzity vo švajčiarskom Fribourgu.

Kardinál Koch sa vo svojom príspevku pri príležitosti prvého výročia stretnutia pápeža Františka a moskovského patriarchu Kirilla na Kube zmienil o troch možných smeroch, ktorými by mali katolíci a pravoslávni uberať, vychádzajúc pritom zo spoločnej deklarácie. Sú nimi ekumenizmus svätých, kultúrny ekumenizmus a ekumenizmus spoločného pôsobenia a činnosti.

Prvým z nich, ekumenizmus svätých, má predovšetkým duchovný rozmer a je základom každého ekumenizmu. V Havane, zaspomínal si kardinál Koch, „pápež František daroval patriarchovi relikvie sv. Cyrila, jeho nebeského patróna, zatiaľ čo patriarcha mu daroval ikonu Matky Božej z Kazane, ktorá pripomínala tú, čo podaroval patriarchovi Alexejovi II. pápež Ján Pavol II. v roku 2004“.

„Patriarcha Kirill poslal 15. septembra Svätému Otcovi skrze metropolitu Hilariona relikvie sv. Serafima Sarovského, jedného z najznámejších ruských svätcov na Západe. Na druhej strane, Svätý Otec daroval 22. novembra patriarchovi, mojím prostredníctvom,“ píše kardinál Koch, „relikvie sv. Františka, jeho patróna, jedného zo západných svätcov, ktorý bol sv. Serafimovi najbližší pre svoje prežívanie veľkonočnej radosti a svoju túžbu po mieri pre celé stvorenstvo. Pápež František napísal do pozdravu patriarchovi: ,Kiež by títo dvaja výnimoční Kristovi svedkovia, už zjednotení v nebi, orodovali za nás, aby sme pracovali spoločne stále užším spôsobom v prospech plnej jednoty, za ktorú sa Ježiš Kristus modlil’“.

Druhú oblasť, pokračoval ďalej predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, možno nazvať kultúrny ekumenizmus. Podľa slov kardinála Kocha je nevyhnutné „poznať kultúru druhých, aby sme lepšie pochopili spôsob, akým vnímajú evanjelium“. Tomu tiež napomáhajú „študijné návštevy“ medzi mladými katolíckymi a pravoslávnymi kňazmi v Ríme a v Moskve. „Takto od 14. do 21. mája 2016 na pozvanie Pápežskej rady prišla do Ríma delegácia desiatich mladých pravoslávnych kňazov z Moskovského patriarchátu, učiteľov rôznych vysokých škôl Ruskej pravoslávnej cirkvi“. O tri mesiace neskôr zase skupina desiatich mladých katolíckych kňazov, študentov z rôznych pápežských rímskych univerzít, prijala pozvanie do Moskvy a Petrohradu.   

Posledným tretím bodom je ekumenizmus spoločného pôsobenia, o ktorom sa píše aj v spoločnej deklarácii, ktorú pred rokom podpísal pápež František a moskovský patriarcha Kirill. Ide o praktický ekumenizmus, dodal na záver svojho príspevku kardinál Koch, „čo sa týka otázky kresťanov na Blízkom východe, náboženskej slobody, solidarity s chudobnými, rodiny a mladých“. -ej-

14/02/2017 14:55