Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František prišiel osobne otvoriť taliansku pobočku Škôl dialógu


Rím 9. júna – Pápež František dnes podvečer svojou návštevou v rímskej časti Trastevere podporil činnosť pobočky Pápežskej nadácie Scholas Occurrentes, nazývanej aj Školy dialógu. V jej sídle v Paláci sv. Kalixta v susedstve známej mariánskej baziliky otvoril nový projekt, ktorý uľahčí prístup ku vzdelaniu deťom zo sťažených sociálnych pomerov.

Vzdelanie nemá mať elitársky charakter, zdôraznil pri otvorení Svätý Otec. Ako výchovnú zásadu, ktorú iniciatíva sleduje, spomenul celostnosť, čiže budovanie celkovej integrity osobnosti. Mladý človek sa tak podľa jeho slov stane schopným používať „tri jazyky: reč rúk, srdca a hlavy“. „Vychovávať znamená začleňovať“, doplnil pápež. Školy dialógu sa riadia aj prísnym zákazom šikanovania.

Čeliac negatívnemu tlaku globalizácie, ktorá potiera rozdiely a vedie k uniformite, Školy dialógu sa podľa pápežových slov usilujú viesť mladých k zachovaniu si vlastnej identity. V tejto súvislosti na ilustráciu použil svoj obľúbený príklad: správnym modelom globalizácie nie je guľa, ale mnohosten.

Školy dialógu založil pred viac ako 15 rokmi v Buenos Aires vtedajší miestny arcibiskup Jorge Mario Bergoglio s cieľom spojiť študentov z rôznych typov škôl a rôzneho vierovyznania a vychovávať ich k angažovaniu sa za spoločné dobro. Úlohou Škôl dialógu je tiež snažiť sa zamedziť sociálnemu vylúčeniu šírením kultúry stretnutia a mieru pomocou výchovy. Iniciatíva je rozšírená v rôznych častiach sveta, najmä v Latinskej Amerike. Novootvorená pobočka Pápežskej nadácie chce propagovať myšlienky Škôl dialógu v Taliansku. -ab, jb-