Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Úloha ženy ako téma medzináboženského dialógu – rozhovor s kard. Tauranom


Vatikán 8. júna – „Úloha ženy vo výchove k univerzálnemu bratstvu“ je téma práve prebiehajúceho plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Členovia a konzultori rady zasadajú v Ríme od 7. do 9. júna. Kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg pre Vatikánsky rozhlas v tejto súvislosti vysvetlil dôležitosť otázky o postavení a úlohe ženy, a to zvlášť v dnešnej dobe:

„Ženy majú rovnakú dôstojnosť ako muži, a predovšetkým my, ako kresťania, vieme, že sme údmi jediného tela, ktorého hlavou je Kristus, a z tohto vyplýva, že tu musí byť rovnocenný (paritný) vzťah. Pred Bohom, ako hovorí sv. Pavol, nie sú otroci alebo slobodní, všetci sme Kristovými údmi.“

Podľa vás toto posolstvo ešte plne nepreniklo do spoločnosti?

„Nie, predovšetkým pri kríze rodiny. Treba povedať, že napr. prvú veľkonočnú zvesť zveril Ježiš ženám, ktoré sú prvými misionárkami!“

Toto plenárne zasadnutie zdôrazňuje úlohu ženy pri výchove k bratskosti. Je žena v istom zmysle privilegovaná k tejto úlohe, aj preto, že je matkou?

„Áno, vďaka tomuto jemnocitu... Pápež na to často poukazuje. Žena zo svojej podstaty, pretože je matkou, má istý jemnocit, schopnosť načúvania, opatery, záujmu, a toto je univerzálne posolstvo.“

Na plenárnom zasadnutí bude Pápežská rada pre medzináboženský dialóg rozoberať „úlohu ženy vo výchove k univerzálnemu bratstvu“ z rôznych pohľadov, počnúc od biblických aspektov až po otázku budovania mieru. Vystúpia štyri odborníčky: španielska biblistka prof. Nuria Calduch-Benagesová z Pápežskej Gregorovej univerzity, talianska františkánka Raffaella Petriniová z Pápežskej univerzity Angelicum, ktorá je odborníčkou na sociálnu náuku Cirkvi, ďalej francúzska špecialistka na detské práva Marie Derainová z Paríža a napokon zástupkyňa Svetovej rady cirkví Clare Amosová.

Kardinál Tauran vysvetľuje, prečo sa Pápežská rada rozhodla pre takýto prístup k problematike:

„Aby sme ukázali, že žena má nielen spomenutú úlohu jemnocitu, materstva, ale má aj svoje miesto v spoločnosti. Ženy sú schopné mať tak ako muži svoje zodpovednosti a tak je dobré počuť tieto uhly pohľadu pre nadobudnutie kompletnej vízie ženy vnímanej ako rovnej mužovi pred Bohom i pred spoločnosťou. Ženy majú mať rovnaké zodpovednosti, možnosť prevziať tie isté zodpovednosti.“

(Zdroj: Debora Donnini, Talianska redakcia VR) -jb-