Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František o cieli misijného mesiaca: „Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom“


Vatikán 3. júna – Svätý Otec dnes doobeda prijal na osobitnej audiencii asi 170 účastníkov valného zhromaždenia Pápežských misijných diel (PMD) pod vedením kardinála Fernanda Filoniho, prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Svätý Otec sa podelil s prítomnými o svoje prianie, aby PMD neboli len kanálom, cez ktorý prúdia peniaze v mene pápeža. Teší sa, že vedúci národných sekcií hľadajú nové formy, primeranejšie k poslaniu, ktoré táto organizácia má v rámci misijného poslania univerzálnej Cirkvi.

Aby sa napomohlo tomuto procesu obnovy, rozhodol sa pápež František vyhlásiť na október 2019 tzv. „Mimoriadny misijný mesiac“.

Svätý Otec pripomenul prítomným výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestratila na aktuálnosti, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom“, napísal Benedikt XV. v encyklike Maximum illud z roku 1919.

Pápež ďalej pokračoval v úvahách o potrebe obnovy PMD, aby dokázali poskytnúť miestnym cirkvám duchovne a materiálne sprevádzanie v zameraní na Zmŕtvychvstalého Krista:

„Želám si, aby sa vaše duchovné a materiálne sprevádzanie Cirkvi viac zakladalo na evanjeliu a na angažovanosti vychádzajúcej z krstu všetkých veriacich, laikov i klerikov, v jedinej misii Cirkvi: preukazovať Božiu lásku každému človeku, zvlášť tým, ktorí najviac potrebujú jeho milosrdenstvo. Mimoriadny mesiac modlitby a reflektovania misie v zmysle prvej evanjelizácie, poslúži k tejto obnove cirkevnej viery, aby v jej srdci vždy bolo a pôsobilo Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, jediného Spasiteľa, Pána a Ženícha svojej Cirkvi.“

Svätý Otec pripomenul aj apoštolskú exhortáciu Blahoslaveného pápeža Pavla VI. Evangelii nuntiandi – o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete, kde sa píše: „Ako evanjelizátorka Cirkev začína evanjelizovaním samej seba. Spoločenstvo veriacich, ako komunita živej a zdieľanej nádeje, komunita bratskej lásky, potrebuje neustále počúvať to, v čo má veriť, dôvody svojej nádeje, nové prikázanie lásky.“ -ab-

.