Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Svetový summit rodín v Budapešti: Budujme silné rodiny


Maďarsko 29. mája – Budovať silné rodiny. Tak znelo jedno z hlavných hesiel Svetového summitu rodín, ktorý uplynulý týždeň (25. – 28. mája 2017) hostila Budapešť. Stretnutie združovalo tri podujatia: II. demografické fórum, XI. svetový kongres rodín a II. európske fórum «Jeden z nás».  

Do maďarskej metropoly prišlo na sériu mítingov viac než 3-tisíc delegátov z celého sveta. Na štvordňovom pro-life kongrese malo svoje zastúpenie aj Slovensko. Viac sme sa už o podujatí porozprávali s europoslankyňou Annou Záborskou:

„Kongres sa skladal z troch častí. Prvou bolo Demografické fórum. Maďarská vláda zorganizovala konferenciu, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia z viac než 20 krajín. Podujatie bolo o demografii, teda vývoji populácie vo svete s heslom «Demografia a rodina – urobiť znovu rodiny silné».

Na podujatí vystúpili viacerí zástupcovia maďarskej vlády a mnohí ďalší ľudia z celého sveta. V pamäti mi zostalo najmä vystúpenie arcivojvodkyne Christiany von Habsburg-Lothringenovej, ktorá zakončila svoj prejav slovami: ,Pomáhajme rodinám a budujme rodiny v láske a s láskou, lebo láska je nákazlivá’.

Stretnutie sa nieslo v nekonfrontačnom tóne. Bolo cítiť, že tým ľuďom skutočne záleží na tom, aby rodina bola znovu dôležitá. Obraz o rodine bol mnohofarebný, mnohokultúrny, nikto však nespochybnil, že rodina je dôležitá, a že je potrebné budovať rodine naklonené mestá, komunity. To je jediná záchrana, aby naša kultúra prežila.  

Druhý deň kongresu sa prelínal s II. ročníkom fóra «One of us» (Jeden z nás). Pred pár rokmi sme zbierali podpisy pre túto občiansku iniciatívu. Nazbieralo sa jeden milión osemstotisíc podpisov a napriek tomu Európska komisia neakceptovala, aby sa v rozvojových krajinách z európskych peňazí nefinancovali potraty a zároveň, aby sa prestali robiť pokusy na zmrazených embryách alebo na embryonálnych bunkách.

Všetky podujatia podporili aj rôzne cirkvi, nielen kresťanské. Prítomní boli aj predstavitelia židovskej komunity. Bola to politicko-občiansko-náboženská akcia, čo je veľmi dôležité, lebo len zjednotením je možné vrátiť rodine miesto, ktoré jej patrí.“

Všetko sa začína podľa slov europoslankyne Záborskej v rodine: „Rodičia musia byť pre svoje deti príkladom. Musia v nich pestovať ten pocit, že raz budem mama, že raz budem otec. Dôležité sú aj aktivity rôznych mimovládnych organizácií, na Slovensku je ich niekoľko, ktoré sú veľmi aktívne.“

Tretím nevyhnutným podporovateľom pre silné rodiny je pro-rodinná politika. Ako príklad uvádza Záborská Maďarsko: „Ľuďom na Slovensku, ktorým záleží na tom, aby rodiny, ktoré chcú mať deti, nežili v chudobe. Bohužiaľ, naše slovenské zákony sú také, že rodina, ktorá má viac ako dve deti, je odsúdená žiť v oveľa skromnejších životných podmienkach a mnoho mladých ľudí aj kvôli tomu nemá deti.

Europoslankyňa Záborská praje tomu, aby aj otázka migrácie pomohla európskemu kontinentu k prebudeniu a návratu k svojim kresťanským koreňom:   

„Mnohí robia z migrantov strašiakov, hovoria o ohrození náboženstva, o ohrození pracovných miest, o ohrození bezpečnosti. To, o čom by sme však mali rozmýšľať – a o tom hovoríme najmenej – je, aby sme mali silné rodiny, ktoré majú deti.

Som presvedčená, že keby sme v Európe žili kresťanské hodnoty, keby sme v Európe žili evanjelium, keby sme mali silné rodiny, ktoré majú deti, ani ten strach z migrantov a utečencov by nebol taký, ako je teraz.“

Ďalším významným zástupcom Slovenska na Summite rodín v Budapešti bol aj europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik:

„Európska federácia pro-life hnutí «Jeden z nás» je vrcholným organizmom zástancov pro-life Európy z rôznych krajín, vrátane dvoch slovenských organizácií Donum Vitae a Fórum života, ktoré sa venujú práci na poli ochrany ľudského života od počiatku po prirodzenú smrť, ale aj rodiny zloženej z muža a ženy a ďalším otázkam.

V súčasnosti čelíme výzvam, ktoré sa týkajú rôznych manipulácií s ľudským životom, s genetickou modifikáciou, s vytváraním ľudí umelým spôsobom prostredníctvom in vitro fertilizácie. Dokonca sa plánuje aj nosenie ľudí v umelých materniciach, ďalej problematika eugeniky, náhradného materstva, kde sa zneužívajú ženy doslova ako otrokyne, ktoré pre niekoho musia v rámci zmluvy vynosiť dieťa, už to nie je ľudská bytosť so svojou dôstojnosťou a so všetkým, čo k tomu patrí.

V Budapešti sme boli svedkami toho, že na všetkých úrovniach je záujem chrániť život. Musím vyzdvihnúť maďarskú vládu, ktorá poslala svojich ministrov a ktorí hovorili o pro-rodinnej politike. Boli tu prítomní aj lekári, významní právnici, bývalí i súčasní politici, ktorí zasvätili svoju prácu vo verejnom priestore práve ochrane života.

Myslím si, že nádeje a odhodlania pracovať ďalej je dosť a som veľmi rád, že aj známa petícia voči Európskej komisii sa zastala nenarodeného embrya - na ktorom výskumy na ňom vykonávané boli platené z daní európskych občanov - žije ďalej. Predniesli sme ju cez expertov právnikov na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu.

Na ťahu sme my všetci, či ako občania či ako otcovia rodín alebo ako mladí ľudia, ktorí sú za život. Myslím si, že každý na svojom poli musí urobiť svoju prácu a pridať ruku k dielu. Iba tak sa bude meniť spoločnosť, iba tak sa budú meniť – nebojím sa povedať – ľudia, ktorí nás zastupujú a tí, ktorí tvoria zákony.

Recept pre silnú rodinu je jednoduchý. V rodine musí byť na prvom mieste Boh, to je základ. Rodina sa musí spolu stretávať, musí sa spolu modliť. Z tohto základu vychádzajú nielen postoje rodičov, ale aj detí, ktoré si ich osvoja a ako rastú, zapájajú sa do spoločnosti.

V tomto smere som optimista a viem, že v mnohých krajinách prebieha obnova vo viere, obnova v kresťanských hodnotách, ktoré sa potom môžu pretaviť do činnosti či už pro-life organizácií, ale aj na úrovni jednotlivých parlamentov a jednotlivých vlád.“ -ej-