Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Rubriky / Príhovory kard. Tomka

Kardinál Jozef Tomko: Poznámky o našich pápežoch


Mnohí ľudia sa zaujímajú o pápežov. Naši súčasníci sa pýtajú najmä aký je zblízka terajší pápež. Iní rozširujú svoj záujem na súčasných pápežov, pričom berú do úvahy časový úsek niekedy až sto rokov, alebo od posledného koncilu po dnešok, prípadne ešte kratší. Iní zas sa pýtajú na dvoch žijúcich pápežov, Františka a Benedikta XVI. Veľký záujem ešte stále vzbudzuje osobnosť dnes už svätého Jána Pavla II.

Sviatok sv. Petra, prvého pápeža, je vhodná príležitosť, aby sme si najmä na príklade troch posledných pápežov uvedomili, čo konkrétne pápežstvo znamená pre Katolícku cirkev, pre svet a pre naše Slovensko.

1. Objektívni historici, hoc akého vyznania sú, uznávajú, že v minulom, teda dvadsiatom storočí Katolícka cirkev mala na čele vysoko kvalitných nástupcov sv. Petra, ktorí sa už hlboko zapísali nielen do cirkevných, ale aj do svetových dejín. Netreba nám ísť do ďalekej minulosti, stačí pripomenúť mená pápežov ako boli Lev XIII., Pius X., Benedikt XV., Pius XI., Pius XII., Ján XXIII., Pavol VI., Ján Pavol I., Ján Pavol II., Benedikt XVI. až po dnešného Františka.

Pri každom mene sa nám vynorí na mysli nová postava, každý pápež je originálny, iný ako jeho predchodcovia. S odstupom času aj prípadné kritické poznámky o niektorých ich krokoch ustupujú do pozadia, a rysujú sa pred nami osobnosti veľkého náboženského a ľudského formátu. My veriaci katolíci s radosťou prijímame toto ocenenie, ktoré nám pomáha, aby sme tým ochotnejšie prijímali ich ponaučenia. Niektorých už Cirkev vyhlásila za blahoslavených alebo svätých.

2. Pápež Ján Pavol II. nám ostáva blízky aj svojim pôvodom ako Poliak: narodil sa vo Wadowiciach pri Krakove dňa 18. mája 1920. Karol Wojtyla, sa ako tridsaťosem ročný stal biskupom, veľkú krakovskú diecézu spravoval až do 16. októbra 1978, keď ho zvolili za nástupcu sv. Petra na rímskom stolci, čiže pápežom a hlavou Katolíckej cirkvi. Zomrel 2. apríla 2005. Jeho pohreb sa stal jedným z najväčších zhromaždení, ktoré sme zažili v Ríme.

Mal som tú milosť pracovať pod jeho vedením najprv šesť rokov ako generálny sekretár svetovej synody biskupov a potom šestnásť rokov na čele katolíckych misií vo svete. Poznal som ho veľmi dobre. Bol to človek veľmi inteligentný, ľudsky hlboký a citlivý, „úplne oddaný“ Ježišovi Kristovi cez jeho Božskú Matku, ako to vyjadrovalo jeho biskupské heslo „Totus tuus“.

Môžem v skratke povedať, že v ňom som videl, ako žije a ako umiera svätec (bol som totiž aj pri jeho umieraní). Podľa neho „Kristus je cesta Cirkvi“ a „človek je cesta Cirkvi“ - tej naoko dvojitej ale v skutočnosti jedinej ceste venoval celý svoj život i svoju smrť.

3. Emeritný pápež Benedikt XVI., kard. Josef Ratzinger, je tiež veľká ľudská i náboženská osobnosť. Narodil sa pred deväťdesiatimi rokmi v bavorskom meste Marktl am Inn, ako syn žandára. Má brata kňaza a mal aj sestru, pochádza zo zdravej katolíckej rodiny. Po vysviacke na kňaza sa venoval svojej láske:  prehlbovaniu a vyučovaniu teológie. Roku 1977 ho pápež Pavol VI. menoval za arcibiskupa v Mníchove, ale už v novembri 1981 si ho Ján Pavol II. povolal do Ríma ako prefekta kongregácie pre učenie viery. V Ríme prišlo pre neho nové prekvapenie, keď bol v apríli roku 2005 zvolený za pápeža.

Niekoľko rokov niesol tento ťažký úrad, ale jeho zdravie stále viac slablo. Konečne sa rozhodol vzdať sa 28. februára 2013 tohto úradu, čo sa nestalo už viac storočí. Teraz žije ako emeritný pápež vo Vatikáne a nevykonáva svoj úrad.   

Pápež Benedikt XVI. má svoje pravidelné prechádzky vo vatikánskych záhradách. Je trochu zhrbený a slabší. Je to však ten istý Ratzinger, „myseľ a srdce“, zdržanlivý ale srdečný a úctivý, človek pevnej viery, ktorú je vždy ochotný oživiť, vysvetliť nakoľko sa dá. Vieru treba poznať, uznať ako pravdu, slobodne prijať a tú slobodu aj vždy obhájiť. Pápež Benedikt je asi najväčším dnes žijúcim katolíckym teológom.

4. Pápež František je viac typ pastierskeho razenia, tak v teologickej príprave ako aj v doterajšom živote. Ako on sám zvykne hovoriť, „zaváňa ovcami“, je pastoračne usmernený. Často vie prekvapiť svojimi nápadmi a iniciatívami. Vie hovoriť do srdca ľuďom aj z jednoduchého prostredia a privádzať ich k Bohu. Zástupy ľudí na jeho audienciách radi počúvajú jeho príhovory.

Jorge Mario Bergoglio sa narodil dňa 17. decembra 1936 v Buenos Aires, je teda prvým juhoamerickým pápežom, hoci jeho rodičia pochádzali zo severného Talianska. Kňazom sa stal roku 1969 ako člen jezuitskej rehole, pomocným biskupom roku 1992 a sídelným arcibiskupom v hlavnom argentínskom meste dňa 28. februára 1998.

Kardinálom sa stal roku 2001 a 13. marca 2013 bol zvolený za rímskeho biskupa, čiže pápeža. Vybral si meno František, chudobný a jednoduchý svätec z Assisi, aby aj takto naznačil, akú Cirkev chce spravovať a budovať. Terajší pápež hovorí nám do duše. Počúvajme a nasledujme ho!

AUDIO: