Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Apoštolské cesty

Pápež v Janove so svetom práce: Práca je dar, nielen zásluha


Janov 27. mája – Svätý Otec František venoval poslednú májovú sobotu pastoračnej návšteve Janova. V priemyselnej metropole Ligúrie začal svoj program už o 8.30 ráno stretnutím so „svetom práce“. Pod strechou výrobnej haly janovského metalurgického koncernu Ilva vo štvrti Cornigliano sa hneď na úvod stretnutia pápež František zdôveril, že v blízkosti Janovského prístavu si uvedomuje, že práve odtiaľto sa jeho otec vydal na cestu za oceán.

Tisícky oceliarov, pracovníkov lodných dokov a ďalších priemyselných podnikov prišli na stretnutie s pápežom symbolicky v pracovných odevoch, viacerí s prilbami na hlavách. Po privítaní miestnym arcibiskupom kard. Angelom Bagnascom Svätý Otec odpovedal na otázky, ktoré mu predložili štyria zástupcovia z radov robotníkov, manažérov, odborárov a nezamestnaných.

„Svet práce je ľudskou prioritou, a preto ho treba brať aj ako kresťanskú prioritu“, povedal Svätý Otec za potlesku prítomných. Dodal, že „vždy tu bolo priateľstvo medzi Cirkvou a prácou, počnúc Ježišom robotníkom.“

Vo svojej odpovedi podnikateľovi, ktorý poukázal na mnohé prekážky, ako prílišná byrokracia či nedostatočný rozvoj služieb a infraštruktúry, pápež zdôraznil, že „bez dobrého podnikateľa niet dobrej ekonomiky“.

„Dobrý podnikateľ miluje svojich ľudí“, a ten, kto prepúšťa ľudí bez uváženia, „nie je podnikateľ, ale len obchodník“, upozornil Svätý Otec. Pracovať kvalitne, dobre si odviesť prácu, vychádza podľa jeho slov zo samotnej dôstojnosti práce. Uvažovať tak, že človek dobre pracuje len preto, že je dobre zaplatený, by bola neúcta k dôstojnosti práce, zdôraznil pápež František.

Zástupkyňa odborov vyjadrila znepokojenie nad tým, či tzv. „priemyselná revolúcia 4.0“ neprinesie pre zamestnancov iba zvýšenie pracovnej neistoty. Svätý Otec v odpovedi odsúdil neraz nespravodlivé a špekulatívne počínanie zamestnávateľov, keď kalkulujú s pracovnou núdzou ľudí a nechávajú ich pracovať bez dlhodobejšej zmluvy a bez odvádzania poistných dávok. Dobrých podnikateľov treba podľa jeho slov rozlišovať od špekulantov.

Vo svojej odpovedi jednému z robotníkov zapojených do formačného programu kaplánov pôsobiacich v janovských fabrikách, Svätý Otec pripomenul úlohu práce v ľudskom živote v súvise s dôstojnosťou. Poukázal na skutočnosť, že nový kapitalizmus založený na tzv. „meritokracii“ považuje prácu čisto za zásluhu a nie za dar, čím vytvára novú nerovnosť. Pápež upozornil na negatívnu zmenu vnímania chudoby, ktorá je výsledkom tohto postoja: Chudobný sa považuje za človeka bez zásluh, čiže za vinného, a bohatí sa cítia byť oslobodení od povinnosti niečo s tým robiť.

V odpovedi mladej žene z radov nezamestnaných Svätý Otec poukázal na neoddeliteľné spojenie práce so slávením sviatočného dňa. Poukázal aj na ohrozenia tohto zdravého rytmu života, ktoré vyplývajú z nerešpektovania sviatočného dňa. Práca, námaha a pot si zasluhujú rešpekt, zdôraznil ďalej pápež František, inak sa podľa jeho slov kultúra zvrháva na konzum.

Na záver stretnutia so svetom práce Svätý Otec pozval k modlitbe všetkých za seba navzájom: podnikateľov, pracovníkov i nezamestnaných. -jb-