Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Právo neemigrovať: pozícia Vatikánu v OSN ku Globálnej dohode o migrácii


Vatikán/OSN New York 23. mája – Do diskusie na newyorskej pôde OSN k príprave globálnej dohody (Global Compacts) o „bezpečnej, usporiadanej a regulárnej migrácii“ sa intenzívne zapojila aj Svätá stolica. Jej predstavitelia sa sústredili na prevenciu migrácie a vo viacerých vystúpeniach prízvukovali „právo zostať vo vlastnej krajine“.

„Musíme pamätať na to, že ešte pred právom emigrovať je tu právo zostať vo vlastnej krajine v pokoji a ekonomickej bezpečnosti. Migrácia by nemala byť zúfalou nevyhnutnosťou, ale voľbou,“ povedal v pondelok 22. mája pri dvoch panelových diskusiách v New Yorku arcibiskup Bernardito Auza, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN. Pripomenul, že kým počty migrantov prekračujúcich medzinárodné hranice dosahujú historické maximum, ešte dramatickejšia je vnútorná migrácia: „Počty vysídlených ľudí vo vnútri ich vlastných krajín ďaleko prekračujú počet tých, čo sa pohybujú cez medzinárodné hranice.“

„Faktorom, ktoré nútia ľudí emigrovať, je nutné sa venovať v medzinárodnej spolupráci založenej na vzájomnej dôvere, zodpovednosti a solidarite,“ uviedol Mons. Auza na potvrdenie opodstatnenosti úsilia o dosiahnutie „Globálnej dohody o bezpečnej, usporiadanej a regulárnej migrácii“. „Globálna dohoda by mala zdôrazniť právo zostať ako prioritnejšie než právo emigrovať,“ dodal vatikánsky diplomat.

Okrem vystúpení Mons. Auzu v panelových diskusiách na témy „Udržateľný rozvoj a vykorenenie chudoby“ a „Človekom zavinené krízy ako príčiny migrácie“ sa v ten istý deň v New Yorku konalo aj osobitné sprievodné podujatie Svätej stolice za účasti P. Michaela Czerneho SJ, zástupcu vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov M. Czerny vysvetlil, že poslaním jeho úradu je „pomáhať Cirkvi, jej predstaviteľom a členom, ako aj mnohým ďalším stránkam sprevádzať ľudí prinútených k úteku v každej fáze ich putovania: v krajine pôvodu, počas tranzitu, v cieli a napokon pri ich možnom návrate.“

Postoj sprevádzania označil vatikánsky predstaviteľ za kľúčový: „Sprevádzať, ako učí pápež František, znamená prijať, chrániť, rozvíjať a integrovať. Uplatňovaním týchto štyroch slovies by sa zašlo ďaleko v napĺňaní prísľubov Newyorskej deklarácie (vyhlásenie OSN zo septembra 2016 o potrebe prípravy tzv. Global Compacts, pozn. red.) a cieľov Globálnej dohody.“        

Páter Czerny rozdelil faktory migrácie na bezprostredné a hĺbkovo-systémové, pričom na oboch úrovniach predstavil rámcové opatrenia, ako im čeliť. V dlhodobom rámci tu odporúča Svätá stolica najmä „podporovanie udržateľného a inkluzívneho rozvoja v krajinách pôvodu, podľa princípu subsidiarity“. V strednodobom dosahu sa žiada regionálne posilniť cirkuláciu ľudí za prácou a ustanoviť „regionálne charty práv migrantov a utečencov“, ďalej „posilňovať proces demokratizácie“, ako aj podporovať „bilaterálne a multilaterálne dohody o migrácii a azyle“ v rámci boja proti kriminálnemu obchodovaniu s ľuďmi a formám moderného otroctva.

V krátkodobom rámci je podľa predstaviteľa Svätej stolice potrebné „zastavenie predaja zbraní krajinám v aktuálnom alebo potenciálnom vnútornom či medzištátnom konflikte“, „obmedzenie bezohľadného vykorisťovania území a prírodných zdrojov“, a napokon „otvorenie nových a prístupných kanálov pre azylových a legálnych migrantov“. -jb-