Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Minorita Lucián Bogucki novým rektorom vatikánskeho Kolégia penitenciárov


Vatikán 22. mája – Za nového rektora vatikánskeho Kolégia penitenciárov bol menovaný páter Lucián Mária Bogucki z rehole minoritov – konventuálnych františkánov. 50-ročný kňaz poľského pôvodu v minulosti pôsobil ako predstavený minoritov na Slovensku. V súčasnosti je aj špirituálom Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Poslaním členov vatikánskeho Kolégia penitenciárov je spovedanie pútnikov prichádzajúcich do Baziliky sv. Petra. Úrad prestaveného rehoľnej komunity zloženej zo 14 minoritov prevezme P. Lucián Bogucki 28. mája. Do funkcie ho vymenoval generálny minister rehole minoritov P. Marco Tasca spolu so svojou radou dňa 19. mája.

P. Lucián Bogucki sa narodil v roku 1966 v Piwnicznej, v susedstve slovenskej pohraničnej obce Mníšek nad Popradom. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1991. Od roku 1993 pôsobil na Slovensku, najprv ako delegát provinciálneho ministra a po vzniku slovenskej minoritskej viceprovincie osem rokov ako jej predstavený. Spovedníkom v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne je od roku 2013. -jb-