Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Sekulárny inštitút don Boscových dobrovoľníčok slávi storočnicu


Vatikán 19. mája – Sekulárny inštitút don Boscových dobrovoľníčok slávi svoju storočnicu. Členky inštitútu sa pri tejto príležitosti stretli v Turíne – Valdoccu, na mieste, kde ho 20. mája 1917 založil blahoslavený Filippo Rinaldi, tretí nástupca sv. Jána Bosca.

Don Boscove dobrovoľníčky sú laičky, ktoré žijú svoje zasvätenie vo svete, v saleziánskom duchu, dosvedčujúc Božiu lásku v každodennosti, bez vonkajších znakov, ktoré by ich odlišovali od iných. Dobrovoľníčok je viac ako 1200 v 58 krajinách sveta a sú aktívne aj na Slovensku.

Ako informovalo vedenie inštitútu, na stretnutí od 19. do 21. mája si spoločne „pripomenú svojich prvých sto rokov prežitých pre Boha a pre svet“. Začnú dnes večer slávnostnou modlitbou v izbách sv. Jána Bosca.

Sobota 20. mája, presne deň výročia, je vyhradený samotným don Boscovým dobrovoľníčkam, zatiaľ čo v nedeľu 21. mája sa stretnutie rozšíri na celú Saleziánsku rodinu. Prítomní budú členovia Svetového konzultu, na ktorom sa podieľajú predstavení 31 skupín Saleziánskej rodiny a hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, ktorý bude sláviť svätú omšu v turínskej Bazilike Panny Márie Pomocnice. -ab-