Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Ranné homílie

Ranná homília pápeža Františka: „Poslúchaj a rozdávaj ľuďom radosť“


Vatikán 18. mája – Ježišova láska je bez miery, nie ako svetské lásky, ktoré hľadajú moc a márnivosť. Týmito slovami sa vo svojej dnešnej rannej homílii prihovoril pápež František veriacim v Dome sv. Marty. Svätý Otec zdôraznil, že kresťanské poslanie je „dať ľuďom radosť“ a že Božia láska je „jadrom“ kresťanského života.

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás.“ Na základe týchto Ježišových slov z dnešného Evanjelia podľa Jána (Jn 15,9-11) pápež František vysvetlil, že Ježišova láska je nekonečná. Pán nás žiada, aby sme ostali v jeho láske, lebo „je to láska Otca“ a zároveň nás pozýva, aby sme dodržiavali jeho prikázania. Samozrejme, pokračoval ďalej vo svojej kázni Svätý Otec, desatoro prikázaní je základom, avšak treba sa riadiť „všetkým, čo nás Ježiš naučil, týmito prikázaniami každodenného života“, ktoré predstavujú „životný štýl kresťana“.  

Nepravé „lásky“ nás vzďaľujú od lásky Krista

Zoznam Ježišových prikázaní je „veľmi dlhý“, dodal pápež František, avšak „jadro je len jedno: Otcova láska k Ježišovi a Ježišova láska k nám“:

„Existujú aj iné lásky, ponúka nám ich svet: napríklad lásku k peniazom, lásku k márnivosti, chvastaniu sa, lásku k pýche, lásku k moci, aj konanie mnohého bezprávia pre získanie väčšej moci... Toto sú iné lásky, nepochádzajú od Ježiša a nepochádzajú od Otca. On nás žiada, aby sme ostali v jeho láske, ktorou je láska Otca. Zamyslime sa nad týmito odlišnými láskami, ktoré nás vzďaľujú od Ježišovej lásky. Potom tu máme tiež rôzne miery lásky: milovať spolovice, to nie je láska. Jedna vec je mať rád a iná je milovať.“  

Božia láska je bez miery, nie je vlažná ani sebecká

„Milovať,“ pokračoval ďalej vo svojej dnešnej homílii pápež František, „znamená viac než mať rád“. Aká je teda „miera lásky?“ - opýtal sa veriacich v Dome sv. Marty. „Miera lásky je milovať bez miery“:

„A takto, plniac prikázania, ktoré nám dal Ježiš, ostaneme v Ježišovej láske, ktorá je láskou Otca – je tá istá. Bez miery. Bez vlažnej či sebeckej lásky. ,Ale prečo, Pane, nám pripomínaš tieto veci?,’ môžeme mu povedať. ,Aby moja láska prebývala vo vás a vaša radosť bola úplná.’ Ak Otcova láska prichádza k Ježišovi, Ježiš nás učí ceste lásky: [je ňou] otvorené srdce, milovať bez miery, zanechajúc ostatné lásky.“

Poslaním kresťana je poslúchať Bohu a dávať radosť ľuďom

„Táto veľká láska k nemu,“ dodal na záver svojej kázne Svätý Otec, „znamená ostať v tejto láske. Tam sa nachádza radosť“. Láska ako aj radosť sú podľa pápežových slov darom. Darmi, o ktoré musíme prosiť Pána:    

„Nedávno bol jeden kňaz zvolený za biskupa. Išiel za svojím otcom v pokročilom veku, aby mu povedal túto správu. Tento starý muž, už na dôchodku, pokorný muž, ktorý bol celý život robotníkom, nechodil na univerzitu, mal však múdrosť života. Synovi poradil iba dve veci: ,Poslúchaj a rozdávaj ľuďom radosť’. Tento muž to pochopil: buď poslušný Otcovej láske, bez iných lások, buď poslušný tomuto daru, a potom dávaj ľuďom radosť. My kresťania, laici, kňazi, zasvätené osoby, biskupi musíme dávať ľuďom radosť. Prečo? Pre toto, že ideme cestou lásky, bez akejkoľvek zištnosti, len pre cestu lásky. Našim kresťanským poslaním je dať ľuďom radosť.“   

„Nech Pán stráži, tak ako sme o to prosili v modlitbe,“ zakončil svoju dnešnú homíliu pápež František, „uchováva tento dar zotrvania v Ježišovej láske, aby sme mohli ľuďom darovať radosť“. -ej-