Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Hong Kong a Taipei privítali generálneho sekretára Biskupskej synody


Čína/Taiwan 17. mája – Ázijské metropoly Hong Kong a Taipei privítali počas uplynulých dní návštevu kardinála Lorenza Baldisseriho, generálneho sekretára Biskupskej synody. Cieľom jeho cesty do Číny a na Taiwan bola najmä katechéza v duchu posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia a príprava na novú synodu venovanú mládeži.

Ako informoval denník L´Osservatore Romano, stretnutia s mládežou, rodinami, seminaristami a s pastoračnými pracovníkmi, ktorí sprevádzajú mladých na ceste povolania sa týkali najmä otázok dozrievania a prípravy mladých na manželstvo či duchovné povolanie.

Pri stretnutí s vysokoškolákmi 13. mája v Hong Kongu, ktoré moderoval tamojší biskup kardinál John Tong Hon, kardinál Baldisseri zdôraznil potrebu brať na vedomie súčasnú tendenciu chvíľkovosti, ktorá ovplyvňuje schopnosť mladého človeka natrvalo sa rozhodnúť.

„Kultúre chvíľkovosti treba čeliť pozorným rozlišovaním v procese formácie,“ povedal taliansky kardinál. K otázke o pozícii viery a náboženstva v univerzitnom prostredí poznamenal, že „ak v minulosti v niektorých častiach sveta boli univerzity neraz miestami napätia, konfliktu a opozície voči Cirkvi, dnešná situácia, ako sa zdá, poukazuje skôr na istú ľahostajnosť voči Cirkvi“.

V duchu exhortácie Amoris laetitia kardinál Baldisseri poukázal okrem iného na potrebu, aby si snúbenci boli dobre vedomí toho, čo si do vzťahu prinášajú zo skúsenosti získanej od vlastných rodičov. Upozornil na to, že „nedostatočné uvedomovanie si obmedzení u svojich rodičov im sťažuje vytvorenie lepšej rodiny a zvyšuje pravdepodobnosť, že budú opakovať negatívne prístupy svojich rodičov. Obdobne zas ideálne vzory môžu byť vnímané ako nedosiahnuteľné.“ Preto podľa kardinálových slov „mladé páry potrebujú vedenie zo strany múdrych a skúsených osôb, ktoré im dokážu poradiť.“ -jb-