Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Ranné homílie

Ranná homília pápeža Františka: Ježišov pokoj nie je bez kríža


Vatikán 16. mája – Skutočný pokoj nemôžeme vyrobiť sami, je to dar Ducha Svätého. Toto je hlavná myšlienka homílie, ktorú dnes ráno predniesol pápež František v Dome sv. Marty. Svätý Otec tiež podčiarkol, že „pokoj bez kríža nie je Kristov pokoj“ a pripomenul, že len Pán nám môže darovať pokoj v súžení.

Pri svojej homílii pápež František vychádzal z dnešného evanjelia (Jn 14,27-31a), v ktorom Ježiš pri poslednej večeri hovorí učeníkom: ‚Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam‘. Svätý Otec sa pozastavil nad významom pokoja darovaného Pánom. V Prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 14,19-28) sa píše o mnohých súženiach, ktoré zažili Pavol a Barnabáš počas svojich ciest pri ohlasovaní Evanjelia. „Toto je ten pokoj čo dáva Ježiš?“ opýtal sa pápež František. A dodal, že sám Ježiš zdôrazňoval, že pokoj, ktorý on daruje, nie je ten, ktorý dáva svet.

Pokoj, ktorý nám ponúka svet – dodal Svätý Otec – je pokoj bez súženia, ponúka nám umelý pokoj“, je to pokoj, ktorý sa obmedzuje na „nerušenosť“. Je to pokoj, pokračoval pápež, „ktorý sa stará len o seba, o vlastnú istotu, aby nič nechýbalo“, tak ako bol pokoj boháča z podobenstva o Lazárovi. Taký to pokoj človeka „uzatvára“, a on nedovidí „ďalej“.

Svet nás učí ceste pokoja so znecitlivením: znecitlivuje nás, aby sme nevideli inú realitu života: kríž. Preto Pavol hovorí, že do nebeského kráľovstva sa vstupuje cez mnohé súženia. Ale je možné mať pokoj v súžení? Z našej strany nie: my nie sme schopní vytvoriť pokoj, ktorý by bol nerušenosťou, psychologickým pokojom, pokojom, ktorý by sme si vytvorili sami, pretože existuje súženie: či bolesť, či choroba, alebo smrť... tie tu sú. Pokoj, ktorý dáva Ježiš je dar: je to dar Ducha Svätého. A tento pokoj sa odvíja uprostred súžení a ide ďalej. Nie je to nejaký typ stoicizmu, na spôsob fakírov: nie. Je to niečo iné.“

Pokoj Boží je „dar, ktorý nám pomáha ísť ďalej“, pokračoval Svätý Otec. Ježiš po svojom dare pokoja učeníkom trpí v Olivovej záhrade a tu „obetuje všetko Otcovej vôli a trpí, ale nechýba mu útecha od Boha“. Evanjelium hovorí, že sa mu ‚zjavil anjel z neba, aby ho potešil‘“:

„Boží pokoj je reálny pokoj, ktorý ide do reality života, ktorý neneguje život: život je taký. Je tu utrpenie, sú tu chorí, je tu veľa ťažkých vecí, sú tu vojny... ale ten vnútorný pokoj, ktorý je darom, ten sa nestráca, ale ide sa ďalej nesúc kríž a utrpenie. Pokoj bez kríža nie je Ježišovým pokojom: je to pokoj, ktorý sa dá kúpiť. Môžeme ho my vytvoriť, ale nie je dlhotrvajúci: skončí“.

Keď sa niekto nazlostí, dodal Svätý Otec „stratí pokoj“. Keď sa moje srdce znepokojuje – pokračoval pápež – „je to preto, lebo nie som otvorený na Ježišov pokoj“, pretože nie som schopný „žiť život tak ako príde, s krížom a bolesťami, ktoré prináša“. Musíme byť ale schopní prosiť o milosť, vyprosiť si od Pána jeho pokoj:

„‚Musíme vstúpiť do Božieho kráľovstva cez mnohé súženia‘. Milosť pokoja, nestratiť ten vnútorný pokoj. Svätý Augustín povedal: ‚Život kresťana je púť cez prenasledovania sveta a Božiu útechu‘. Nech nám Pán dá dobre pochopiť, aký je ten pokoj, ktorý nám on daruje s Duchom Svätým.“ -ab-