Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Generálne audiencie a Anjel Pána

Pápež pred cestou do Fatimy: Modlite sa ruženec za pokoj


Vatikán 7. mája – Na Námestí sv. Petra sa dnes zišlo pod oknami Apoštolského paláca približne 25-tisíc veriacich, aby sa s pápežom Františkom pomodlili Raduj sa, nebies Kráľovná. Ešte pred mariánskou modlitbou sa Svätý Otec v dnešnú Nedeľu Dobrého pastiera prihovoril veriacim nasledovne:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V Evanjeliu dnešnej nedele (porov. Jn 10,1-10), nazývanej ,Nedeľa Dobrého pastiera’, sa Ježiš predstavuje prostredníctvom dvoch obrazov, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Obrazu pastiera a obrazu brány ovčinca. Stádo, ktorým sme my všetci, prebýva v ovčinci, ktorý slúži ako útočisko, kde ovce prebývajú a odpočívajú po únavnej ceste. A ovčinec má ohradu s bránou, kde stojí vrátnik.

K stádu sa približujú rôzne osoby. Je tu ten, ktorý vchádza do ohrady cez bránu a ten, ktorý «prelieza inokade» (v. 1). Prvý je pastier, druhý je cudzinec, ktorý nemiluje ovce, chce vstúpiť pre iné záujmy. Ježiš sa stotožňuje s prvým a jasne ukazuje rodinný vzťah s ovcami, vyjadrený skrze hlas, ktorým ich volá a ktorý ony rozpoznávajú a nasledujú (porov. v. 3). On ich volá, aby ich vyviedol von na trávnaté pastviny, kde nachádzajú dobrú potravu.

Druhý obraz, ktorým Ježiš predstavuje sám seba je ten o «bráne k ovciam» (v. 7). Veru hovorí: «Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený» (v. 9), to znamená, že bude mať život a bude ho mať v hojnosti (porov. v. 10). Kristus, Dobrý pastier, sa stal bránou spásy pre ľudstvo, lebo obetoval život za svoje ovce.  

Ježiš, Dobrý pastierbrána k ovciam, je hlavou, ktorého autorita sa vyjadruje v službe, vodcom, ktorý príkazom dáva život a nežiada od druhým, aby ho obetovali. Takému vodcovi je možné dôverovať, tak ako ovce, ktoré počúvajú hlas svojho pastiera, lebo vedia, že s ním pôjdu na dobré a bohaté pasienky. Stačí znamenie, zavolanie a ony ho nasledujú, poslúchajú, vydajú sa na cestu vedené hlasom toho, ktorého vnímajú ako priateľskú, silnú a zároveň sladkú prítomnosť, ktorá určuje smer, chráni, utešuje a ošetruje.   

Takým je pre nás Kristus. V kresťanskej skúsenosti existuje rozmer, ktorý možno nechávame tak trochu stranou: rozmer duchovný a citový. Pocit, že sme zvláštnym putom spätí s Pánom ako ovce so svojim pastierom. Niekedy príliš racionalizujeme vieru a riskujeme, že prestaneme vnímať farbu toho hlasu, hlasu Ježiša Dobrého pastiera, ktorý povzbudzuje a fascinuje. Tak ako sa prihodilo dvom Emauzským učeníkom, ktorým horelo srdce, keď Zmŕtvychvstalý hovoril po ceste.

Cítiť sa milovaný Ježišom je úžasná skúsenosť. Položte si otázku: ,Cítim sa byť milovaný Ježišom? Cítim sa byť milovaná Ježišom?’. Pre neho nikdy nie sme cudzincami, ale priateľmi a bratmi. A napriek tomu nie je vždy jednoduché rozlíšiť hlas dobrého pastiera. Buďte na pozore. Vždy je tu riziko, že našu pozornosť odpúta hluk mnohých iných hlasov.  

Dnes sme pozvaní, aby sme sa nenechali rozptýliť falošnými učeniami tohto sveta, ale nasledovali Ježiša, Zmŕtvychvstalého, ako jediného bezpečného sprievodcu, ktorý dal zmysel nášmu životu.    

V tento Svetový deň modlitieb za povolania – predovšetkým za kňazské povolania, aby Pán poslal dobrých pastierov – prosme Pannu Máriu, aby sprevádzala desiatich nových kňazov, ktorých som pred chvíľou vysvätil. Poprosil som štyroch z nich z Rímskej diecézy, aby sa vyklonili a dali spolu so mnou požehnanie. Nech Mária so svojou pomocou podopiera tých, ktorí sú Ním povolaní, aby boli pripravení a veľkodušní v nasledovaní jeho hlasu.“  

Po týchto slovách sa po boku pápeža Františka z okna Apoštolského paláca pozdravili veriacim štyria z desiatich novokňazov, ktorých v dnešné ráno Svätý Otec vysvätil v Bazilike sv. Petra. Pápežovo gesto prítomní na Námestí sv. Petra privítali veľkým potleskom. Po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná všetci piati udelili veriacim požehnanie.  

Svätý Otec na záver modlitbového stretnutia na Vatikánskom námestí vyzdvihol mučenícku smrť španielskeho misionára Antonia Arribasa Hortigüelu a jeho šiestich spoločníkov z Kongregácie misionárov Božieho srdca, ktorí boli včera v Girone blahorečení. Zároveň pozdravil katolícke združenie „Meter“, ktoré už viac než 20 rokov bojuje proti zneužívaniu maloletých a povzbudil ich, aby aj naďalej „s odvahou kráčali vpred“.

Na záver svojho príhovoru pápež František pozval veriacich, aby sa v mesiaci máj modlili ruženec za pokoj vo svete, tak ako o to prosila Panna Mária vo Fatime. Práve toto mariánske pútnické miesto bude ďalšou destináciou, kam sa Svätý Otec vyberie pri príležitosti 100. výročia prvého zjavenia už na budúci týždeň. -ej-