Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Vo Vatikáne zloží prísahu 40 nových členov Švajčiarskej gardy


Vatikán 6. mája – Pápež František dnes ráno prijal členov Pápežskej švajčiarskej gardy pri príležitosti ich sviatku a prísahy, ktorú dnes večer na Nádvorí sv. Damaza vo Vatikáne zloží 40 nových regrútov. Štyria z nich budú prisahať v talianskom jazyku.

Svätý Otec na úvod svojho príhovoru uviedol, že tak ako každý rok aj dnes si Švajčiarska garda pripomína „bolestný, no zároveň slávny“ deň, keď 147 vojakov v roku 1527 padlo počas plienenia Ríma (tzv. Sacco di Roma) pri obrane pápeža Klementa VII. „Dnes nie ste povolaní k tejto hrdinskej obete fyzického života, ale k inej obeti o nič menej namáhavej,“ vysvetlil pápež a dodal, že ide o „službu sile viery“:

„Ona je účinnou bariérou pri odolávaní rôznym silám a mocnostiam tejto zeme a predovšetkým tomu, ktorý je «kniežaťom tohto sveta», «otcom lži», ktorý «obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral» (1 Pt 5,8). Ste povolaní byť silní a odvážni, upevnení vo viere v Krista a v jeho spásonosnom slove. Vaša prítomnosť v Cirkvi, vaša dôležitá služba vo Vatikáne je príležitosťou k rastu v odvážnych ,Kristových vojakov’. Pútnici a turisti, ktorí majú možnosť sa s vami stretnúť, zostávajú povzbudení, keď vo vás spoločne s charakteristikami, akými sú dekórum, presnosť a profesionálna vážnosť,  objavujú tiež štedré kresťanské svedectvo a svätosť života. Nech je toto vašou prvou starosťou.“

Svätý Otec František členov Švajčiarskej gardy povzbudil, aby prežívali čas vo Večnom meste „s úprimným bratstvom, pomáhajúc jeden druhému pri vedení príkladného kresťanského života“:

„Drahá stráž, cíťte sa byť aktívnou súčasťou veľkého Božieho ľudu, učeníkmi misionármi, ktorí sú zaneprázdnení dosvedčovaním Evanjelia v prostredí, v ktorom pôsobíte a na miestach voľného času. Želám vám, aby ste vedeli hodnotne zužitkovať toto obdobie vášho života a využili ste niektoré z množstva príležitostí k duchovnému a kultúrnemu rastu, ktorý vám Rím ponúka.

Sv. Filip Neri, ktorého liturgickú spomienku slávime ku koncu tohto mesiaca, sprevádzal svojich chlapcov pri objavovaní stôp antických kresťanských komunít, po šľapajach svätcov. Hľa, toto je veľmi zaujímavá vec: prejsť Rím po stopách mnohých svätcov a svätíc, ktorí žili v tomto meste. Toto urobí váš rímsky pobyt ešte nezabudnuteľnejším a bohatším na ovocie!“   

Na záver svojho príhovoru členom Švajčiarskej gardy Svätý Otec ešte raz vyjadril uznanie za „pracovitosť a pohotovosť, s akými vykonávajú im vlastnú vzácnu činnosť v službe pápežovi a Vatikánskeho štátu“. Mladíkov poprosil o modlitby za Rímskeho biskupa a vyprosoval pre nich ochranu od ich patrónov sv. Martina, sv. Šebastiána a sv. Mikuláša z Flüe, od ktorého narodenia tento rok uplynie šesťsto rokov. -ej-