Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Ranné homílie

Pápež v rannej homílii: Modlime sa za rigídnych ľudí v Cirkvi


Vatikán 5. mája – Aj dnes existujú v Cirkvi ľudia, ktorí používajú rigiditu, aby zakryli vlastné hriechy. Tak znela jedna z hlavných myšlienok dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Podnet k úvahe našiel Svätý Otec v dnešnom prvom čítaní zo Skutkov apoštolov o obrátení Pavla (Sk 9,1-20).

Z rigídneho prenasledovateľa kresťanov sa stal pokojný a trpezlivý ohlasovateľ Božieho slova. „Prvýkrát sa Šavlovo meno objavuje pri ukameňovaní Štefana,“ všimol si pápež František. Šavol bol „nepoddajný muž, idealista“ a bol „presvedčený“ o tvrdosti zákona. Bol rigídny, „ale čestný“, dodal Svätý Otec. Ježiš naopak odsúdil „rigídnych ľudí, ktorí neboli čestní“:

„Sú to tí rigídni z dvojakým životom: navonok pôsobia dobre, úprimne, ale keď ich nikto nevidí, robia zlé veci. Naopak tento muž bol čestný: veril v to [čo robil]. Keď o tom hovorím, myslím na mnohých ľudí, ktorí dnes v Cirkvi upadli do pokušenia rigidity. Niektorí sú čestní, dobrí, musíme sa modliť za to, aby im Pán pomohol rásť na ceste pokory.“

Iní, pokračoval ďalej vo svojej homílii pápež František, „používajú rigiditu, aby zakryli slabosti, choroby osobnosti“ a používajú tak rigiditu, aby sa povýšili nad druhých. Svätý Otec poukázal na to, že Šavol v tejto rigidite vyrastal, a preto nemohol tolerovať to, čo pre neho znamenalo herézu, a tak začal prenasledovať kresťanov.

„Nechával nažive aspoň deti,“ poznamenal ďalej pápež, „zatiaľ čo dnes ani to [sa nedeje]“. Šavol ide teda do Damasku, aby mohol kresťanov priviesť do Jeruzalema v putách. Na ceste sa však stretne „s niekým, kto hovorí pokorným jazykom: ,Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?’“ Zo Šavla sa stáva apoštol Pavol.

„A takto tento muž z vlastnej skúsenosti káže tým druhým, z jednej strany k tej druhej. Bol prenasledovaný, s toľkými problémami, aj v Cirkvi, tiež si toho vytrpel, lebo vlastní veriaci sa medzi sebou hádali. Avšak on, ktorý prenasledoval Pána s horlivosťou Zákona, povie kresťanom: ,S tým istým, s čím ste sa vzdialili od Pána, s čím ste zhrešili, s mysľou, s telom, so všetkým, s tými istými údmi ste teraz dokonalí, vzdajte Bohu slávu’.“

„Toto je cesta kresťana: kráčať vpred po stopách, ktoré zanechal Ježiš; v stopách ohlasovania, v stope utrpenia, v stope kríža, v stope zmŕtvychvstania. Prosme dnes so Šavlom osobitne za tých rigídnych, ktorí sú v Cirkvi; za čestných rigídnych, akým [bol] on, ktorí majú zápal, ale mýlia sa. A za rigídnych pokrytcov, tých s dvojakým životom, tých, o ktorých Ježiš hovorieval: ,Robte to, čo vám hovoria, ale nie to, čo robia’. Modlime sa dnes za tých, čo sú rigídni.“ -ej-