Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež prijal členov Sekretariátu pre komunikáciu: Reforma médií pokračuje


Vatikán 4. mája – Komunikovať Evanjelium našim súčasníkom skrze médiá, ktoré „dáva k dispozícií nový digitálny kultúrny kontext“. Tak znela jedna z hlavných myšlienok pápeža Františka, ktorý dnes ráno vo Vatikáne prijal účastníkov plenárneho zasadnutia Sekretariátu pre komunikáciu pod vedením prefekta dikastéria Mons. Daria Edoarda Viganò.

Svätému Otcovi leží na srdci práve komunikácia „Evanjelia milosrdenstva“ ľuďom z rôznych kultúr používajúc pritom nové digitálne médiá. Ako na úvod svojho príhovoru spomenul, Sekretariát pre komunikáciu, ktorý čoskoro oslávi druhé narodeniny, zažíva radikálnu a neodvrátiteľnú reformu:

„Téma, ktorou sa zaoberá plenárne zasadnutie je jednou z tých, ktoré mi ležia veľmi na srdci; zaoberal som sa ňou už pri iných príležitostiach. Ide o štúdium kritérií a nových spôsobov komunikovania Evanjelia milosrdenstva všetkým ľuďom, uprostred rôznych kultúr, prostredníctvom médií, ktoré nový digitálny kultúrny kontext dáva k dispozícií našim súčasníkom.

Toto dikastérium, ktoré 27. júna dosiahne dva roky – dve sviečky – sa predstavuje v plnej reforme. A my nesmieme mať strach z tohto slova. Reforma neznamená len tak trochu ,premaľovať’ veci: reforma znamená dať veciam novú formu, usporiadať ich iným spôsobom. A to treba robiť rozumne, s pokorou, ale tiež – a dovoľte mi použiť toto slovo – s tak trochu ,násilím’, avšak dobrým, dobrým násilím, aby sa veci zreformovali.“   

Sekretariát pre komunikáciu je podľa pápežových slov „v plnej reforme od momentu, odkedy je novou realitou, ktorá už robí nezvratné kroky“. V tomto prípade „nejde o koordináciu alebo zlúčenie predchádzajúcich dikastérií, ale o vybudovanie skutočnej a vlastnej inštitúcie ex novo. Pri tejto príležitosti Svätý Otec citoval úvod motu proprio, ktorým pred dvoma rokmi dikastérium zriadil, nasledovne:

„Aktuálny komunikačný kontext, charakterizovaný prítomnosťou a vývojom digitálnych médií, faktormi konvergencie a interaktivity, si vyžaduje prehodnotenie informačného systému Svätej stolice a zaväzuje k reorganizácii, ktorá pri valorizácii toho, čo sa v sektore komunikácií Svätej stolice historicky vyvinulo, zásadne pokročí smerom k integrácii a jednotnému riadeniu.“

Svätý Otec vo svojom príhovore účastníkom plenárneho zasadnutia Sekretariátu pre komunikáciu vysvetlil, že od budúceho roku sa súčasťou dikastéria stane aj L´Osservatore Romano. Vatikánsky denník bude musieť podľa pápežových slov „nájsť nový a odlišný spôsob“ ako sa dostať k väčšiemu počtu čitateľov v tlačovom formáte než doposiaľ.

„Rovnako aj Vatikánsky rozhlas, ktorý sa už pred rokmi stal súborom internetových portálov, bude na základe nových modelov prehodnotený a prispôsobený moderným technológiám a požiadavkám našich súčasníkov. Čo sa týka rozhlasovej služby, chcem zdôrazniť úsilie, ktoré dikastérium vynakladá vo vzťahu ku krajinám s nízkou technologickou disponibilitou, mám na mysli napríklad Afriku, pri racionalizácií krátkych vĺn, ktoré neboli nikdy zrušené.“      

O niekoľko mesiacov sa okrem L´Osservatore Romano k Sekretariátu pre komunikáciu pridajú aj ďalšie vatikánske médiá, vysvetlil ďalej pápež František. Sú nimi Vatikánske knižné vydavateľstvo, či Vatikánska tlačiareň. „Práce je veľa a výzva je veľká, je to však možné,“ dodal na záver svojho dnešného príhovoru pápež František. -ej-