Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Svätý Otec František vyzdvihol poslanie Katolíckej akcie vo farnostiach


Vatikán 30. apríla – „Sen dvoch mladíkov, ktorý sa časom stal cestou viery pre mnohé generácie, povolaním k svätosti pre mnoho ľudí.“ Týmito slovami nazval pápež František Katolícku akciu, ktorú pred 150 rokmi v Taliansku založili Mario Fani a Giovanni Acquaderni.

Členov hnutia, ktorí dnes zakončili Druhý medzinárodný kongres, Svätý Otec pozdravil na Námestí sv. Petra. Katolícka akcia má pre argentínskeho pápeža príchuť domova, lebo ako povedal aj jeho otec a babka boli členovia hnutia. 

„Máte za sebou krásnu históriu, nepomôže však kráčať s pohľadom upretým na minulosť, nepomôže hľadieť do zrkadla, nepomôže posadiť sa pohodlne v pohovke! (...) Pripomínať si dlhú životnú cestu nám pomáha uvedomiť si, že sme národ, ktorý je na ceste starajúc sa o všetkých, pomáhajúc každému, aby rástol ľudsky a vo viere, deliac sa o milosrdenstvo, s ktorým nás Pán hladí.

Povzbudzujem vás, aby ste boli aj naďalej národom učeníkov – misionárov, ktorí žijú a svedčia o radosti z vedomia, že Pán nás miluje nekonečnou láskou, a ktorí spolu s Ním hlboko milujú dejiny, v ktorých žijeme.“

Svätý Otec František členom Katolíckej akcie pripomenul mená velikánov, ktorí ich na ceste viery predišli. Medzi nich patril napríklad Pier Giorgio Frassati, patrón mladých.      

„Počas týchto stopäťdesiat rokov Katolícku akciu vždy charakterizovala veľká láska k Ježišovi a k Cirkvi. Aj dnes ste povolaní pokračovať vo vašom osobitnom povolaní dajúc sa do služby diecéz, biskupov – vždy – a vo farnostiach, tam, kde prebýva Cirkev uprostred ľudí. Vždy. Všetok Boží ľud užíva plody tejto vašej oddanosti, prežívanej v harmónii medzi Cirkvou univerzálnou a Cirkvou partikulárnou.“

Pápež František tiež členov Katolíckej akcie citujúc apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium povzbudil, aby aj naďalej zostali „zakorenení vo farnosti, «ktorá nie je zastaranou štruktúrou» (Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, 28), ale priestorom, v ktorom veriaci môžu cítiť prijatí a kde môžu ľudsky a duchovne rásť.

To je však podľa slov Svätého Otca možné jedine vtedy, ak „sa farnosť neuzavrie sama do seba, a ak sa ani Katolícka akcia, ktorá žije vo farnosti neuzavrie, ale pomôže farnosti, aby zostala «v kontakte s rodinami a so životom veriacich a neostala len nefunkčnou štruktúrou oddelenou od ľudí alebo skupinou vyvolených, ktorí sú zahľadení do seba» (Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, 28)“.   

Na záver svojho príhovoru pápež František povzbudil členov Katolíckej akcie, aby tak ako tomu bolo uplynulých 150 rokov, v sebe cítili zodpovednosť „zasievať dobré semeno Evanjelia v živote sveta prostredníctvom charitatívnej služby, politického úsilia a tiež prostredníctvom zápalu pre výchovu a účasti na kultúrnom živote“ a aby sa nebáli ísť na periférie a „boli tam Cirkvou so silou Ducha Svätého“. -ej-