Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Apoštolské cesty

Podrobnosti k ceste pápeža do Egypta predstavili vo Vatikáne novinárom


Vatikán/Egypt 24. apríla – Už o štyri dni sa vydá pápež František na svoju 18. medzinárodnú apoštolskú cestu, ktorej cieľom je egyptská Káhira. Podrobnosti o dvojdňovej ceste s pastoračným, ekumenickým a medzináboženským cieľom dnes vo Vatikáne predstavil novinárom riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke. Okrem iného uviedol:

„Hovoriť o pokoji ako opravdivé náboženské osoby, ktoré sú za pokoj, ako hovorí pápež, toto je to pravé posolstvo.“

„Pápež chce vyslať pozitívne signály. Je pokojný, nie naivný, pozná situáciu v Egypte, to, čo sa deje koptom v posledných rokoch, zvlášť čo sa udialo na Kvetnú nedeľu, ale chce dať aj pozitívne znamenie. Nakoľko je to možné, obľubuje normálnosť, preto sa bude presúvať bežným autom, uzavretým, ale dvakrát použije golfové (otvorené) auto: počas Svätej omše v sobotu, keď pôjde pomedzi ľudí a počas stretnutia v seminári, kde bude moment modlitby s kňazmi, seminaristami, a rehoľníkmi. Aj tu urobí okruh v golfovom aute.“

„Pápež stále hovorí, že je potrebné budovať mosty. Toto je budovanie mostov. Dá sa povedať, že stretnutie s malou katolíckou komunitou je viac ako most, pretože sú to bratia, ale medzináboženské a ekumenické stretnutie budú kľúčovými momentmi.“

Návšteva sa uskutoční v piatok a sobotu 28. a 29. apríla a bude trvať približne 27 hodín. Svätý Otec počas nej prednesie celkovo štyri príhovory a jednu homíliu. Egypt bude 27. krajinou, ktorá na svojej pôde privíta pápeža Františka. V minulosti  navštívil Krajinu pyramíd iba jeden pápež. Bol to sv. Ján Pavol II., ktorý sa v Jubilejnom roku 2000 prišiel pomodliť na vrchu Sinaj.

V piatok 28. apríla vyrazí pápež o 10.45 z rímskeho letiska Fiumicino, na medzinárodnom letisku v Káhire ho privítajú o 14. hodine. Po oficiálnej privítacej ceremónii ho v prezidentskom paláci v historickej časti mesta Heliopolis prijme hlava štátu Abdal Fattáh Sísí.

Následne sa pápež stretne s veľkým imámom mešity Al-Azhar šejkom Ahmadom Muhammadom Al-Tayyibom. Naposledy sa osobne stretli vlani v máji vo Vatikáne. Ako symbolický dar mu tentoraz pápež venuje sošku sv. Františka v radostnom modlitbovom geste s rukami roztiahnutými smerom k nebu. Assiský svätec predstavuje ozajstného priekopníka dialógu s islamom a jeho historické stretnutie so sultánom Malikom al-Kamilom v roku 1219 sa udialo práve v Egypte. 

V piatok o 16. hodine sa Svätý Otec v Káhire prihovorí účastníkom Medzinárodnej konferencie o mieri. Pred ním bude hovoriť veľký imám Al-Tayyib, na ktorého pozvanie pápež prichádza podporiť toto podujatie zástupcov umierneného islamu. Medzi účastníkmi konferencie bude okrem početných reprezentantov islamu aj ekumenický patriarcha Bartolomej z Konštantínopolu a ďalší náboženskí predstavitelia.

S univerzitou Al-Azhar udržiava Svätá stolica pravidelné kontakty. Naposledy pred mesiacom ju navštívila delegácia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg vedená kardinálom Tauranom, ktorý bude aj teraz členom pápežského sprievodu.

Ďalším bodom pápeža Františka bude stretnutie s verejnými autoritami Egypta v priestoroch vládneho hotela. Po prezidentovom prejave sa prítomným prihovorí aj Svätý Otec.

Pápeža v piatok večer čaká aj ekumenické stretnutie s patriarchom Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadrosom II. Jeho úradný titul  znie „pápež Alexandrie a patriarcha stolca sv. Marka“.  Rovnako aj on sa už v minulosti stretol s pápežom Františkom vo Vatikáne. Pri stretnutí s Tawadrosom II. prednesie pápež svoj tretí príhovor v rámci apoštolskej cesty. Po stretnutí sa obaja predstavitelia spolu s delegáciami odoberú do neďalekého koptského chrámu zasväteného sv. Petrovi na ekumenickú modlitbu za kresťanov zabitých teroristami. Vo večerných hodinách pápež pozdraví skupinu mládeže.

Na druhý deň, v sobotu 29. apríla, bude Svätý Otec o 10. hodine sláviť s miestnou katolíckou komunitou svätú omšu s formulárom Tretej veľkonočnej nedele, pri ktorej sa prihovorí v homílii. Okrem koptsko-katolíckeho patriarchu Alexandrie Ibrahima Isaaca Sidraka, ktorý je na čele najväčšej miestnej katolíckej cirkvi, budú prítomní aj predstavitelia iných kresťanských komunít Egypta.

Pápež František bude v sobotu po omši obedovať spolu s egyptskými biskupmi a pápežskou delegáciou. Popoludní sa v priestoroch patriarchátneho seminára stretne s kňazmi, osobami zasväteného života a seminaristami, ktorým sa osobitne prihovorí. Nasledovať bude rozlúčková ceremónia a o 17. hodine sa vydá na vyše trojhodinový spiatočný let do Ríma spolu so 75-člennou skupinou akreditovaných novinárov.

Svätý Otec prednesie všetkých päť plánovaných príhovorov v taliančine, po boku s prekladateľom do arabského jazyka. Pápeža Františka budú počas návštevy Egypta sprevádzať prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch a pri stretnutiach s moslimami to bude predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál Jean-Louis Tauran. V pápežskom sprievode bude aj apoštolský nuncius v Egypte Mons. Bruno Musaró a tiež osobný sekretár pápeža Františka Mons. Yoannis Lahzi Gaid, ktorý je kňazom koptskej katolíckej cirkvi.

V 94-miliónovej populácii Egypta tvoria 89% moslimovia, patriaci k sunnitom. Pravoslávni kopti tvoria 10%. Katolíci predstavujú len 0,28% obyvateľstva a patria k siedmim rítom. Najviac z nich je koptského obradu, ale zastúpenie v Egypte majú aj katolíci latinského, arménskeho, maronitského, sýrskokatolíckeho, chaldejského a grécko-melchitského obradu. V malej miere sú v Egypte prítomné aj protestantské cirkvi. -jb- 

Harmonogram cesty pápeža Františka v Egypte