Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Vo Varšave sa hovorilo o koncepte štátu v učení J. Ratzingera - Benedikta XVI.


Vatikán/Poľsko 21. apríla – V stredu 19. apríla sa konalo v poľskom hlavnom meste sympózium na tému: „Koncept štátu v perspektíve učenia kardinála Josepha Ratzingera - Benedikta XVI.“. Podujatie zorganizovala Konferencia biskupov Poľska spolu s Vatikánskou nadáciou Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. a poľskou Katolíckou tlačovou agentúrou KAI pri príležitosti 90. narodenín Josepha Ratzingera.

Vo forme písomného posolstva pozdravil sympózium aj Svätý Otec František. Vo svojom liste ocenil organizátorov a účastníkov za „iniciatívu zameranú na vyjadrenie uznania záslužného diela“ svojho predchodcu. Vyjadril žičenie, „aby stretnutie vzbudilo obnovené úsilie o úctivý a plodný dialóg medzi štátom a Cirkvou v záujme vytvárania civilizácie lásky“.

Sympózium otvoril páter Federico Lombardi SJ, blízky spolupracovník Benedikta XVI., ktorý je v súčasnosti predsedom Nadácie Josepha Ratzingera. Do Varšavy zaslal pri tejto príležitosti svoje posolstvo aj samotný emeritný pápež. Okrem iného v ňom napísal:

„Zvolená téma vedie štátne a cirkevné autority k vzájomnému dialógu nad základnou otázkou pre budúcnosť nášho kontinentu. Konfrontácia medzi radikálne ateistickými koncepciami štátu a objavením sa radikálne náboženského štátu v islamistických hnutiach vedie našu dobu k výbušnej situácii, ktorej dôsledky každodenne pociťujeme. Tieto radikalizmy si veľmi naliehavo vyžadujú, aby sme rozvíjali jasnú koncepciu štátu, ktorá znesie konfrontáciu s týmito výzvami a dokáže ich prekonať. V zápase počas uplynulého polstoročia, s biskupom-svedkom kardinálom Wyszyńským a so svätým pápežom Jánom Pavlom II., Poľsko darovalo ľudstvu dve veľké osobnosti, ktoré sa nielenže zamýšľali nad touto otázkou, ale niesli na sebe aj utrpenie a živú skúsenosť, a preto naďalej ukazujú cestu smerom do budúcnosti.“

Toľko z písomného pozdravu emeritného pápeža Benedikta XVI. účastníkom sympózia vo Varšave. -ab-