Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Osobnosť Benedikta XVI. v pohľade niekdajšieho hovorcu F. Lombardiho


Vatikán 20. apríla – Jezuita P. Federico Lombardi, niekdajší riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice a oficiálny hovorca Vatikánu, poskytol  talianskemu katolíckemu denníku Avvenire rozhovor v súvislosti s 90. životným jubileom emeritného pápeža Benedikta XVI. Páter Lombardi je v súčasnosti predsedom Vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera - Benedikta XVI.

Aký je na základe Vašej skúsenosti vzťah Jozefa Ratzingera s mediálnym svetom?

„On, ako dobrý akademik, bol zvyknutý na verejné konferencie a diskusie. A to aj na osobitne chúlostivé a ťažké témy. Predstavoval som si, že bude aj naďalej prijímať žiadosti o rozhovory či zúčastňovať sa diskusií. Ako pápež však chcel zachovávať iste nie ustráchaný postoj, ale postoj zámerne rezervovaný. Odlišné je to pri otázke knižných rozhovorov, alternatívnej forme ku tzv. „kánonickým“ dokumentom, ktorú využil počas svojho pontifikátu i po ňom. Jedným aspektom, ktorý som vždy oceňoval na jeho postoji k médiám je, že hoci si uvedomoval ich rolu, nikdy nechcel dať nadmernú váhu tomu, čo sa hovorilo o ňom a o jeho konaní. Skrátka, nebol tým podmieňovaný.“

Aké sú Vaše najradostnejšie spomienky ako „hovorcu“?

„Zvlášť sú to niektoré obrazy spojené s cestami. On na člne, obklopený mladými v Nemecku na Rýne či v Austrálii pri vstupe do prístavu v Sydney. A potom návšteva Veľkej Británie. Na začiatku boli obavy z najmä dôvodu otázok o zneužívaniach, no potom sa všetko vyvinulo pozitívnym spôsobom. Veľká pozornosť a pohostinosť   vyšla zo strany poväčšine nekatolíckej verejnej mienky. Dojemné bolo aj úžasné ticho charakterizujúce eucharistickú adoráciu na Svetových dňoch mládeže v Madride, jeden veľký pokoj, ktorý nastal po tom, čo veľké priestranstvo postihla silná prietrž mračien.“

A ktoré boli najťažšie momenty?

„Bezpochyby tá hrozná záležitosť so sexuálnymi zneužívaniami. Bol to čas skúšky a kríža, ktorému Benedikt XVI. čelil s jasnosťou, pevnosťou a prezieravosťou.“

Čo hovoríte na  príhovor v Regensburgu a potom „Vatileaks 1“?

„Boli to dva kritické momenty. Avšak príhovor v Regensburgu  nakoniec poskytol príležitosť priviesť na vyššiu úroveň dialóg s moslimským svetom na rozhodujúcu tému vzťahu medzi vierou a rozumom, medzi náboženstvom a násilím. A je dobré pamätať aj na to, že fenomén Vatileaks vznikol v kontexte procesu reformy finančného a právneho systému Svätej stolice, ktorý sa zrodil a začal sa rozvíjať práve počas Ratzingerovho pontifikátu.“

Ako ste prežívali zrieknutie sa pontifikátu?

„Vedel som o zrieknutí sa niečo predtým, než bolo ohlásené. Prežíval som ho v postoji súladu, bez ťažkostí pochopiť dôvody k nemu, ktoré napokon on sám jasne a výstižne vyslovil. A bez toho, aby som to považoval za absolútne prekvapivú skutočnosť, ani šokujúcu a dramatickú. Povedal, že to bola eventualita, ktorú považoval za možnú.“

Ako vidíte vzťahy medzi pápežom Františkom a emeritným pápežom?

„Veľmi jasné, jednoduché a dobre vyjadrené významnými obrázkami, ktoré ich zachytávajú pri objatí alebo keď sa spoločne modlia. Nie je ich veľa, ale sú výstižné a vyjadrujú aj momenty verbálneho či písomného kontaktu, ktoré tu môžu byť a ktoré my nevidíme vo forme fotografií. Zdá sa mi byť zjavným úcta, uznanie, náklonnosť Františka k Benediktovi. A úcta, náklonnosť a modlitba Ratzingera za svojho nástupcu. Nikdy mi neprišlo na um, že emeritný pápež by sa mohol pustiť do posudzovania, komentovania či zasahovania.“

A vzťahy medzi oboma pontifikátmi?

„U Ratzingera vyniká viac teológ, človek kultúry a reflexie. Bergoglio je viac pastoračný, viac zameraný na vzťahy, viac schopný prejaviť fyzickú blízkosť. Sú to dve odlišné osobnosti spojené tou istou misiou. A je tiež pekné, že je tomu tak.“

Ste predsedom Ratzingerovej nadácie. K 90. narodeninám emeritného pápeža ste publikovali peknú knihu Cooperatores Veritatis, vydanú Vatikánskym knižným nakladateľstvom (LEV). Aké sú ďalšie iniciatívy?

„Zvlášť spolupracujeme na príprave troch kongresov. Podporujeme kongres o sv. Bonaventúrovi naplánovaný na november na Gregoriáne (Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme). A pracujeme na kongrese, ktorý sa uskutoční na Katolíckej univerzite Kostariky na rozhraní novembra a decembra na tému Laudato si´ vo svetle ratzingerovskej teológie, i na ďalšom, ktorý bude na (rímskej univerzite) LUMSA v roku 2018 o základoch práva pri dvadsiatom výročí doktorátu honoris causa, ktorý udelili Ratzingerovi na túto tému. Je to téma, ktorou sa bude rovnako zaoberať kardinál Müller vo Varšave, v sídle biskupstva, na podujatí Ratzingerovho študijného centra v Bydgoszczi – našej pobočke – v spolupráci s poľským parlamentom.“

(Zdroj: Avvenire, preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-