Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež je odhodlaný ísť do Egypta, potvrdil to pri stretnutí s františkánmi


Vatikán 10. apríla - Pápež František dnes prijal na osobitnej audiencii predstavených všetkých troch hlavných vetiev františkánov, ako aj predstaveného tzv. „regulárneho rádu“. Pri stretnutí hovorili aj o jeho blížiacej sa návšteve Egypta v dňoch 28. – 29. apríla, na ktorú je Svätý Otec bez ohľadu na včerajšie výčiny teroristov odhodlaný ísť. Prítomní boli generálni ministri za Menších bratov františkánov páter Michael Anthony Perry, za kapucínov páter Mauro Johri, za konventuálnych františkánov páter Marco Tasca a za tzv. „Tretí regulárny rád sv. Františka“ páter Nicholas Edward Polichnowski.

Hlavný predstavený minoritov páter Marco Tasca OFM Conv. pre Vatikánsky rozhlas po audiencii povedal:

„Pápež je veľmi dobre informovaný a potvrdil s veľkou rozhodnosťou svoju cestu do Egypta. Tiež nám spomenul, že kardinál Koch dnes odišiel pripraviť terén a príhovory, ktoré tam zaznejú. Takže pápeža nezastavilo to, čo sa žiaľ odohralo, ale s veľkou pevnosťou a presvedčením ide do Egypta, aby potvrdil a napomohol dialóg a spoločenstvo kresťanského života.“

Viac z obsahu polhodinového stretnutia  s pápežom prezradil  generálny predstavený františkánov páter Michael Perry OFM, ktorý sa len nedávno vrátil zo Sýrie:

„Hovorili sme aj o jeho návšteve Egypta a o tom, že zakrátko budeme sláviť 800 rokov od návštevy sv. Františka v Damiette v Egypte, kde sa stretol so sultánom Malikom al-Kamilom, ako krok smerom k dialógu s moslimami. A hovorili sme aj o Aleppe. Bol som na návšteve v Sýrii, z ktorej som sa vrátil pred dvoma dňami. Bol som v Aleppe, v Damasku a v Latakii, kde som sa stretol s františkánmi, ktorí tam zostali s kresťanmi. Všetci chceli poďakovať pápežovi Františkovi za jeho pozornosť voči ich krízovej situácii a aj za peniaze, ktoré nedávno zaslal a ku ktorým máme už aj vyúčtovanie o ich použití v prospech kresťanov a aj moslimov.“

Hlavní predstavení františkánov hovorili so Svätým Otcom aj o zbližovaní a spolupráci jednotlivých františkánskych zložiek. Ide predovšetkým o proces zjednotenia františkánskej univerzity v Ríme ako spoločný projekt medzi františkánmi, kapucínmi, minoritmi a Tretím regulárnym rádom sv. Františka. Pápežovi Františkovi predložili aj písomnú žiadosť o dovolenie, aby vo františkánskom ráde mohli zastávať vedúce funkcie aj laickí bratia, čiže členovia rehole, ktorí nie sú kňazmi. Takto by mohol službu gvardiána, provinciála, ako aj generálneho ministra alebo vikára zastávať nevysvätený rehoľný brat, vysvetlil páter Michel Perry. -jb-