Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František: Biotechnológ má zodpovednosť pred ľuďmi i Bohom


Vatikán 10. apríla – Svätý Otec dnes prijal na osobitnej audiencii členov Národnej komisie pre biologickú bezpečnosť a biotechnológie, ktorá už 25 rokov pôsobí pri talianskej vláde.

Vo svojom príhovore pápež František vychádzal z posolstva knihy Genezis o tom,  že Boh zveril človeku rajskú záhradu, aby ju zveľaďoval a chránil. Pripomenul výzvu encykliky Laudato sí ku „vzťahu zodpovednej reciprocity medzi ľudskou bytosťou a prírodou“ (č. 67). Prítomným predstaviteľom, ktorých úlohou je dbať o správne prepojenie vedy s etikou a politikou, okrem iného povedal:

Vašou úlohou nie je len podporovať harmonický a celkový rozvoj vedeckého bádania a technológií, ktoré sa týkajú biologických procesov života rastlín, zvierat a ľudí, ale od vás sa žiada aby ste predvídali a predchádzali negatívnym dôsledkom, ktoré môže zapríčiniť zdeformované použitie poznania a schopnosti manipulovania so životom.

Svätý Otec tiež pripomenul, že biologickí vedci a technológovia si musia byť vedomí svojej zodpovednosti:

Princíp zodpovednosti je nevyhnutným základom konania človeka, ktorý sa za vlastné činy a nedôslednosti musí zodpovedať sebe samému, iným a nakoniec Bohu.“ 

Pápež František uznal, že v súčasnosti nie je ľahké nájsť harmóniu medzi rôznymi záujmami, či už etickými, ekonomickými alebo sociálnymi. K tomu aby sa to podarilo, je potrebná pokora, odvaha a otvorenosť v konfrontácií rôznych stanovísk a tiež dozrievanie sociálneho cítenia. -ab-