Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pápež František na Kvetnú nedeľu: Ježiš dnes trpí vojnou a terorizmom


Vatikán 9. apríla – V plnom znení prinášame homíliu pápeža Františka pri slávení svätej omše Nedele Pánovho utrpenia - Kvetnej nedele na Námestí sv. Petra, spojenej s 32. svetovým dňom mládeže na diecéznej úrovni.

Toto liturgické slávenie má akoby dvojakú príchuť: sladkú i trpkú; je radostné a je bolestné. Oslavujeme v ňom Pána, vstupujúceho do Jeruzalema, ktorému jeho učeníci spievajú na slávu ako kráľovi. A zároveň počúvame slávnostne prednášané evanjeliové rozprávanie o jeho utrpení. Preto naše srdce pociťuje skľučujúci kontrast a aspoň trošku zakúša čosi z toho, čo musel cítiť vo svojom srdci Ježiš v tento deň, v deň, keď sa radoval so svojimi učeníkmi a zároveň plakal nad Jeruzalemom.

Už 32 rokov radostnú dimenziu tejto nedele obohacuje sviatok mladých: Svetový deň mládeže, ktorý sa v tomto roku slávi na diecéznej úrovni, no ktorý onedlho na tomto námestí zažije svoj vždy dojemný okamih otvorených horizontov, keď mladí z Krakova odovzdajú Kríž mladých mladým z Panamy.

Evanjelium, ktoré sme počúvali pred úvodnou procesiou (porov. Mt 21,1-11), opisuje Ježiša, ktorý zostupuje z Olivovej hory, sediac na osliatku, na ktorom doteraz nikto nesedel a vyzdvihuje nadšenie učeníkov, ktorí sprevádzajú Ježiša so slávnostnými zvolaniami. Môžeme si predstaviť, ako sa k tomuto jasajúcemu zástupu pripájajú deti a mladí Svätého mesta, ktorí sa svojim plesaním pridávajú k slávnostnému sprievodu. Sám Ježiš uznáva v tomto radostnom prijatí nezastaviteľnú moc Božej vôle a pohoršeným farizejom odpovedá: «Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene» (Lk 19,40).

Avšak tento Ježiš, ktorý podľa Písem práve takýmto spôsobom zostupuje do Svätého mesta, nie je fantasta, hlásajúci ilúzie, ani prorok „new age“, predavač vôní. Naopak, on je Mesiáš, a to presne definovaný, s konkrétnou fyziognómiou sluhu, služobníka Boha i človeka, ktorý kráča aby trpel; veľký Trpiteľ ľudskej bolesti.

Keď teda aj my oslavujeme nášho Kráľa, myslime na utrpenia, ktoré on bude musieť podstúpiť v tomto svätom týždni. Myslime na výsmech a urážky, nástrahy, zradu a opustenosť, na nespravodlivý súd, na rany, bičovanie a tŕňovú korunu..., a napokon myslime na via crucis, krížovú cestu, končiacu ukrižovaním.

Ježiš to povedal jasne svojim učeníkom: «Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma» (Mt 16,24). Nikdy nesľuboval pocty a úspechy. Evanjeliá hovoria jasne. Svojich učeníkov vždy upozorňoval, že jeho cesta je tá, ktorou sa ku konečnému víťazstvu kráča cez utrpenie a kríž. To isté platí aj pre nás. Prosme ho o milosť, aby sme ho nasledovali nie slovami, ale skutkami a aby sme mali trpezlivosť znášať svoj kríž: aby sme ho neodmietali, neodhadzovali ale naopak, hľadiac na neho aby sme svoj kríž prijímali a niesli deň čo deň.

A tento Ježiš, ktorý prijíma, aby bol oslavovaný i keď dobre vie, že ho čaká „ukrižuj ho!“, nás nežiada, aby sme ho kontemplovali len na obrazoch alebo fotografiách či videách, ktoré kolujú na internete. Nie. On je prítomný v toľkých našich bratoch a sestrách, ktorí dnes podstupujú utrpenie ako on: trpia otrockou prácou, trpia pre rodinné drámy, trpia chorobami... Trpia v následku vojen a terorizmu, kvôli záujmom, ktoré dávajú do pohybu zbrane a ničenie. Muži a ženy, oklamaní, obratí o svoju dôstojnosť, zavrhnutí... Ježiš je v nich, v každom z nich, a svojou znetvorenou tvárou a svojím zlomeným hlasom prosí - prosí nás, aby sme na neho pozerali, aby sme ho uznali, aby sme ho milovali.

Nie je to iný Ježiš: je to ten istý Ježiš, ktorý vstúpil do Jeruzalema uprostred  jasotu palmových a olivových vetiev. Je to ten istý Ježiš, ktorý bol pribitý na kríž a zomrel uprostred dvoch zločincov. Nemáme iného Pána okrem neho: Ježiša, pokorného Kráľa spravodlivosti, milosrdenstva a pokoja.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mg, jb-