Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Synoda

Vigília mladých so Svätým Otcom v mariánskej bazilike v Ríme


Vatikán 8. apríla – Kvetnú nedeľu, ktorá sa tradične slávi ako Svetový deň mládeže, tento rok v Ríme po prvý raz predchádza aj modlitbová vigília mladých za účasti Svätého Otca. Zástupcovia vyslaní biskupskými konferenciami z vyše sto krajín spolu s mládežou z diecéz talianskeho regiónu Lazio sa zhromaždili v modlitbe spolu so Svätým Otcom v Bazilike Santa Maria Maggiore. Slovensko zastupovali tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala a administrátorka Rady Monika Koláriková.

Program zložený zo spevov, svedectiev a modlitby začali mladí už v predstihu, Svätého Otca medzi sebou privítali krátko pred 18.30. Úvodné slovo predniesol kard. Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Biskupskej synody, ktorý pripomenul spojenie tohtoročného SDM s prípravným procesom synody 2018 s témou „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Spolu s ním bol prítomný aj prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kard. Kevin Farrell, ďalej poľský kardinál Ryłko a viacero biskupov z talianskych diecéz Lazia.

Modlitbová vigília obsahovala aj svedectvá mladých. Po úvodnom vzývaní Ducha Svätého nasledovali dva hlavné momenty. Prvý bol zameraný na Pannu Máriu ako „konkrétnu realizáciu Božieho plánu“ s čítaním z Lukášovho evanjelia o stretnutí Márie s Alžbetou. So svedectvom o objavení duchovného povolania sa podelila talianska františkánka Marialisa, nasledoval prejav úcty k Matke Božej položením kvetov pred jej ikonou.

Druhý moment sa sústredil na milovaného učeníka sv. Jána a jeho odpoveď lásky, pričom v čítaní zazneli Ježišove slová z kríža „Žena, hľa tvoj syn!“ a „Hľa, tvoja matka!“ Svedectvo o ceste k prijatiu kríža spolu s Kristom predniesol mladý Talian Pompeo, ktorý po zemetrasení v roku 2002 zostal pripútaný na vozíček. Po jeho svedectve mladí v procesii priniesli kríž SDM a vztýčili ho s prejavom úcty.

Po speve piesne Emanuel, hymny SDM z roku 2000, sa pápež František prihovoril mladým spontánnymi slovami. Oslovil ich ako tých, pre ktorých a s ktorými bude budúca synoda, ako tých, s ktorých aktívnou účasťou budúca synoda počíta a ktorí už terajším stretnutím synodu v istom zmysle začali. Zdôraznil, že synoda sa týka všetkých mladých, aj tých, ktorí nie sú aktívne zapojení v živote Cirkvi. Pápež osobitne pozdravil asi dve stovky mladých z Panamy, ktorí budú hostiteľmi SDM v roku 2019, ako aj ich rovesníkov z Krakova, ktorí im zajtra odovzdajú kríž sv. Jána Pavla II. ako štafetu začatú pred troma desiatkami rokov. Pápež František mladým pripomenul aj svoje hlavné odkazy zo SDM 2016 v Krakove: nezostať pasívne na pohovke a rozprávať sa so starými rodičmi.

Bazilika Santa Maria Maggiore bola pre túto príležitosť význačným miestom, keďže ikona putujúca s mladými po celom svete ako symbol Svetových dní pochádza práve z tejto baziliky. Je známa aj pod názvom Salus Populi Romani – Záchrankyňa Rímskeho ľudu. Postavu Panny Márie dal pápež František za vzor mladým aj výberom tém pre budúce Svetové dni mládeže, ktoré citujú Máriin chválospev Magnificat. Tohtoročný 32. svetový deň mládeže má motto „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). -jb-