Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Slovenské aktivity

Slovenskú interkonfesionálnu delegáciu prijal v Ríme kardinál Kurt Koch


Rím/Slovensko 6. apríla – Spoločná návšteva zástupcov kresťanských a židovských komunít zo Slovenska dnes pokračovala v Ríme. Traja slovenkí arcibiskupi metropoliti Mons. Zvolenský, vladyka Babjak a Mons. Bober, evanjelický generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel spolu s dvoma rabínmi a ďalšími členmi delegácie dnes spoločne navštívili vo Vatikáne kardinála Kurta Kocha. Prelát švajčiarskeho pôvodu je predsedom Pápežskej komisie pre náboženské vzťahy so židmi a stojí aj na čele dikastéria pre jednotu kresťanov. Zajtra ich čaká návšteva Baziliky sv. Klementa, miesto pochovania sv. Konštantína-Cyrila.

Vráťme sa ešte ku včerajšiemu programu delegácie. Okrem stretnutia so Svätým Otcom Františkom pri generálnej audiencii to bola aj návšteva vrchného rímskeho rabína Riccarda Di Segniho. Ako Svätému Otcovi, tak aj Rímskemu rabínovi slovenskí náboženskí predstavitelia odovzdali ako vyjadrenie spoločených koreňov viery biblický komentár ku Knihe Žalmov.

Na pozvanie veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Petra Sopka sa v stredu večer na pôde veľvyslanectva konalo stretnutie medzináboženskej delegácie s osobnosťami slovenského cirkevného a kultúrneho života v Ríme. Nechýbali kardinál Jozef Tomko, arcibiskup Cyril Vasiľ, rektor Slovenského kolégia Pavol Zvara, sudca Rímskej roty Konštanc Miroslav Adam, slovenský veľvyslanec v Taliansku Ján Šoth či riaditeľ Slovenského kultúrneho inštitútu Peter Dvorský.

V úvode slávnostnej recepcie postupne zaznelo z úst predstaviteľov katolíkov, židov i evanjelikov potvrdenie hlbokého zmyslu takýchto stretaní, ktoré napomáhajú vzájomnému spoznávaniu a vytvárajú predpoklady pre spoluprácu v budúcnosti. Podobné stretnutie sa vlani konalo formou návštevy vo Svätej zemi na pozvanie predstaviteľov židovskej komunity, tento rok vyšiel s iniciatívou pozvania do Ríma Mons. Stanislav Zvolenský.  Generálny biskup Klátik, ktorý sa na stretnutí v Ríme zúčastnil spolu s manželkou už naznačil, že budúcoročné pozvanie zo strany evanjelikov bude mať za cieľ Stuttgart a Augsburg ako miesta spojené s 500-ročnicou reformácie.

Pri príležitosti stretnutia v priestoroch slovenského veľvyslanectva sme s mikrofónom oslovili jednotlivých protagonistov stretnutia. V čom spočíva hlavný cieľ takéhoto interkonfesionálneho stretávania? Hovorí predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský:

Generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik vysvetlil, v čom sú hlavné styčné body pre dialóg a spoluprácu medzi katolíkmi a evanjelikmi:

Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel odpovedal na niekoľko otázok Vatikánskeho rozhlasu:

Arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, hlavný predstaviteľ Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pripomenul bl. Petra Pavla Gojdiča ako osobnosť, ktorá výrazne upevnila vzťahy kresťanov a židov aj na tragickom pozadí Holokaustu:

Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave P. Miloš Lichner SJ približuje hlboký symbol knižného daru pre pápeža Františka a vrchného rímskeho rabína:

Hodnotu biblického komentára zahŕňajúceho rabínske texty, ktorý je svojho druhu vôbec prvý v slovenčine, potvrdil ortodoxný rabín Josh Ahrens z Düsseldorfu, ktorý spolupracuje s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity:

„Židovská exegéza Biblie môže byť dôležitá aj pre katolíkov a katolíci si môžu obohatiť svoje porozumenie Biblie vďaka židovským prameňom. Preto si myslím, že tu ide o veľmi významný projekt, a nie je to projekt iba spojený, ale skutočne spoločný samotným jeho obsahom. To znamená, že tu máme komentáre od cirkevných otcov a z iných kresťanských prameňov, ale aj komentáre zo židovských prameňov, zo stredoveku, zo staroveku, napr. z midrášov. Považujem to za veľmi dôležité, pretože slovenský preklad teraz dáva študentom príležitosť, akej tu dosiaľ nebolo. Prístup k židovským zdrojom je dosť náročný, zvlášť ak napr. človek neovláda hebrejčinu. Študenti teraz môžu obohatiť svoje štúdiá.

Považujem tiež za dôležité zdôrazniť, že my z nášho židovského pohľadu chceme takto vyučovať kresťanov nie preto, aby sa kresťania stali židmi - to naozaj nie je naším záujmom -, ale chceme pomôcť, aby sa kresťania stali lepšími kresťanmi: aby lepšie poznali svoju vieru a tiež chápali, kde sú jej židovské korene, to, že sme skutočne partnermi a že niet miesta pre protižidovský postoj v Cirkvi, že sa ruší touto spoluprácou.“

O zážitky z Ríma sa podelil aj rabín liberálnej komunity Miša Kapustin:

-jb-