Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František prijal študentov z Pápežského španielskeho kolégia v Ríme


Vatikán/Španielsko 1. apríla – Milovať z celého svojho srdca, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Tieto Ježišove slová z Markovho evanjelia ponúkol pápež František k úvahe kňazom a seminaristom z Pápežského španielskeho kolégia v Ríme, ktorých dnes prijal na audiencii vo Vatikáne:  

„Formovať sa by malo znamenať byť schopní s pokorou sa priblížiť k Pánovi a spýtať sa ho: ,Aká je tvoja vôľa? Čo odo mňa chceš?’ Poznáme odpoveď, ale snáď nám prospeje pripomenúť si ju a na to vám ponúkam tri slová zo Šema, s ktorými Ježiš odpovedať Levitovi: «Milovať budeš Pána z celého svojho srdca, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!» (Mk 12,30).“

Milovať z celého srdca podľa pápežových slov znamená „nehľadať seba samého v osobnom úspechu či v kariére“. „Pastoračná láska znamená vyjsť v ústrety druhému, snažiac sa ho pochopiť, akceptovať a odpustiť mu z celého srdca,“ pokračoval ďalej Svätý Otec a zdôraznil v tomto kontexte význam komunity.

„Toto nevyšlo z módy, stále je to aktuálne, ako to bolo aj v začiatkoch Cirkvi. Ide o permanentnú výzvu prekonať individualizmus, žiť rozdielnosť ako dar, hľadajúc jednotu kléru, ktorý je znakom Božej prítomnosti v živote komunity. Klérus, ktorý neudržuje jednotu, vyhadzuje Boha zo svojho svedectva. Nie je to už viac svedectvo o Božej prítomnosti.“

Kolégium slávi tento rok 125. výročie založenia, pričom podľa oficiálnych údajov za dobu svojej existencie prijalo viac než 3500 študentov. Až 105 z nich sa radí medzi mučeníkov obdobia Španielskej občianskej vojny. Počas prenasledovania našli mnohí útočisko práve v Pápežskom španielskom kolégiu, ktoré sa nachádza neďaleko Vatikánu. Z alumnov kolégia pochádza celkovo 128 biskupov. -ej-