Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František prijal účastníkov kongresu „Luther po 500 rokoch“


Vatikán 31. marca – Pápež František dnes prijal účastníkov medzinárodného ekumenického kongresu s názvom „Luther po 500 rokoch – reflexia nad Lutherovou reformou v historickom a cirkevnom kontexte“. Podujatie, ktoré dnes vrcholí v Ríme, pripravil Pápežský výbor pre historické vedy. Ide o ďalšiu z mnohých iniciatív v rámci pripomienky 500. výročia reformácie a polstoročia vzájomného dialógu medzi evanjelikmi a katolíkmi. Svätý Otec sa na úvod svojho príhovoru podelil s prítomnými o svoje pocity:   

„Musím sa vám priznať, že prvý pocit, ktorý zakúšam pred touto chvályhodnou iniciatívou Pápežského výboru pre historické vedy je pocit vďačnosti Bohu, ktorý sprevádza tiež istá dávka úžasu, keď si pomyslím, že nie je tomu dávno, čo by podobná konferencia bola úplne nemysliteľná.

Katolíci a protestanti hovoria o Lutherovi spoločne, a to z iniciatívy inštitúcie Svätej stolice: tu sa skutočne rukou dotýkame ovocia pôsobenia Ducha Svätého, ktorý prekračuje každú prekážku a premieňa konflikty na príležitosti rastu v spoločenstve.“

Svätý Otec ďalej vyzdvihol skutočnosť, že spoločná pripomienka 500. výročia reformácie ponúkla mnohým odborníkom z rôznych inštitúcií možnosť „hľadieť na tieto udalosti spoločne“:

„Seriózne prehĺbenie znalostí o postave Luthera a jeho kritike Cirkvi a pontifikátu v tom čase isto pomáhajú prekonať tú klímu vzájomnej nedôvery a rivality, ktorá počas dlhého obdobia v minulosti charakterizovala vzťahy medzi katolíkmi a protestantmi.

Pozorné a rigorózne štúdium, oslobodené od predsudkov a ideologických polemík, umožňuje cirkvám, ktoré sú dnes v dialógu, rozlišovať a prijať to, čo bolo v reformácii pozitívne a legitímne, a dištancovať sa od chýb, zveličovania a pádov, uznajúc hriechy, ktoré viedli k rozdeleniu.“ 

Podľa slov pápeža Františka „minulosť nemožno zmeniť“. Napriek tomu však dnes, po päťdesiatich rokoch ekumenického dialógu medzi katolíkmi a protestantmi, „je možné vykonať očistu pamäte, ktorá nespočíva v uskutočňovaní nerealizovateľnej opravy toho, čo sa stalo pred päťsto rokmi, ale v «rozprávaní týchto dejín iným spôsobom» (Luteránsko-rímskokatolícka komisia pre jednotu, Od konfliktu k spoločenstvu, 17. júna 2013, 16), vysvetlil Svätý Otec a svoj príhovor zakončil slovami:

„Dnes sme všetci ako kresťania povolaní k tomu, aby sme sa oslobodili od predsudkov voči viere, ktorú druhí vyznávajú s iným akcentom a jazykom, aby sme si navzájom odpustili za hriechy našich otcov a aby sme spoločne prosili Boha o dar zmierenia a jednoty.“ -ej-