Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Mons. Gallagher hovoril o vážnom ohrození náboženskej slobody v Európe


Vatikán/Taliansko 30. marca – Na Katolíckej univerzite Sacro Cuore v Miláne sa dnes hovorilo o otázke náboženskej slobody vo svete. Na konferencii s názvom „Od Cristiady po súčasné výzvy. Cesta náboženskej slobody“ vystúpil aj Mons. Paul Richard Gallagher, vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi. Vo svojom príspevku nazvanom: „Svätá stolica a obrana náboženskej slobody od Pia XI. po Františka“ poukázal na vážnu skutočnosť, ako dochádza k porušovaniu náboženskej slobody aj na európskom kontinente.

Ako Mons. Gallagher uviedol, „v poslednom období, vo svetovom meradle, bez výnimiek pre európsky kontinent“ sme svedkami, „ako je rešpekt voči náboženskej slobode často ohrozený, so znepokojujúcim zhoršením podmienok tejto základnej slobody, ktoré v rozličných prípadoch dosiahlo stupeň otvoreného prenasledovania, pričom čím ďalej tým viac sú kresťania prvými obeťami, i keď nie jedinými. Tieto alarmujúce situácie sú samozrejme pochopiteľné v autoritatívnych a nedemokratických štátoch. A k tomu sa pridáva konštatovanie, že aj v mnohých krajinách so starobylou demokratickou tradíciou sa hľadí na náboženský rozmer s určitým podozrením, buď z dôvodu problémov spojených s multikultúrnym kontextom, alebo kvôli presadeniu sekulárneho pohľadu, podľa ktorého náboženstvá reprezentujú formu ‚subkultúry‘ prinášajúcej minulosť, ktorú je potrebné prekonať.“

A preto viac ako inokedy je potrebné pamätať, pokračoval Mons. Gallagher, „na historickú zásluhu kresťanstva, ktoré oddeľovaním toho, čo je cisárovo a toho, čo je Božie, aj za cenu utrpenia prispelo k vytvoreniu možnosti rozvoja laického štátu, mysleného nie ako štát úplne odtrhnutý od náboženstva, alebo ešte horšie ako štát agnostický, ale ako štát, ktorý si je vedomý hodnoty náboženského odkazu pre svojich občanov a garantuje každému právo žiť podľa vlastného svedomia náboženský rozmer“.

„Na nešťastie, aj v Európe – pokračoval vatikánsky prelát – sa zaznamenáva znepokojujúci nárast foriem netolerancie a prípady diskriminovania kresťanov. Pre informáciu v dvoch rokoch 2014 – 2015 pozorovací úrad pre netoleranciu a diskrimináciu kresťanov v Európe dostal 1700 oznámení prípadov netolerancie a diskriminácie kresťanov na Starom kontinente. Ide o skutočnosť, ktorá čím ďalej tým viac púta pozornosť aj v medzinárodnom meradle.“

Mons. Gallagher pripomenul, že už v januári 2015 Európsky parlament schválil rezolúciu s názvom: „Bojovať proti netolerancii a diskriminácii v Európe, zvlášť kresťanov“, v ktorej sa členské štáty medzi iným vyzývajú, „zvoliť si primerané opatrenia na zaistenie toho, aby každej osobe v Európe bola poskytnutá skutočná náboženská sloboda. V súčasnom kontexte sa javí preto skutočne protichodné žiadať slobodu pre všetkých a v mene tej istej slobody ju upierať niektorým skupinám, zvlášť tým náboženským. Musí teda byť povinnosťou inštitúcií zamedziť každej forme diskriminácie založenej na náboženskej orientácii a v pozitívnom pohľade podporovať a chrániť náboženskú slobodu rovnakým spôsobom a so všetkými použiteľnými prostriedkami, ako je to pri obrane každého iného základného práva.“

„Svet sa nachádza v najväčšej medzinárodnej kríze od skončenia Druhej svetovej vojny. Prevratné výzvy sa vynárajú na obzore našej spoločnosti, a zatiaľ hodnoty nesené kresťanským humanizmom sa zdajú byť oslabené vo svedomí mnohých. Najvážnejšie  riziko nachádzajúce sa pred nami je uzavrieť sa do seba, ustúpiť ‚globalizácii nezáujmu‘, často odsudzovanej pápežom Františkom,“ ukončil svoj príspevok Mons. Gallagher. -ab-