Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

V Barcelone sa začalo sympózium o sprevádzaní mladých v povolaní


Španielsko 28. marca – V dňoch 28. - 31. marca sa koná v španielskej Barcelone medzinárodné sympózium pod názvom: „«Kráčal s nimi» (Lk 24,15) - Sprevádzať mladých k slobodnej odpovedi na volanie Krista.“ Sympózium organizuje Rada európskych biskupských konferencií CCEE v spolupráci so Španielskou biskupskou konferenciou a arcidiecézou Barcelony. Na podujatí sa stretáva okolo 200 účastníkov, medzi ktorými má zastúpenie aj Slovensko.

Účastníkov sympózia pozdravil aj Svätý Otec František formou krátkeho posolstva s podpisom štátneho sekretára kardinála Parolina. Povzbudzuje ich v ňom k „reflexii nad výzvami evanjelizácie a nad sprevádzaním mladých s tým cieľom, aby sa mladí prostredníctvom dialógu a vzájomného stretávania, a ako živí členovia Kristovej rodiny, stali presvedčivými nositeľmi evanjeliovej radosti v každom prostredí.“   

Ako informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, na stretnutie vycestovali žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý je predsedom Rady pre mládež a univerzity KBS a ďalší štyria delegáti: Marek Varga za univerzity, Ondrej Chrvala  za mládež, P. Ján Kušnír SVD za pastoráciu povolaní a Martin Michalíček za oblasť katechézy.

Medzi známymi osobnosťami cirkevného života z Európy vystúpi s príspevkom aj Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Stretnutie zapadá do prípravy na Synodu o mladých v októbri 2018, pre ktorú Svätý Otec vybral tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. -ab-

(Správa bola doplnená)