Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František prijal delegáciu predstaviteľov náboženstiev z Iraku


Vatikán 29. marca – Svätý Otec dnes ráno prijal na osobitnej audiencii členov Stáleho výboru pre dialóg medzi Pápežskou radou pre medzináboženský dialóg a spoločným irackým úradom, v ktorom majú zastúpenie šíti, suniti, kresťania, jezídi a sabejci resp. mandejci. Pápež František im adresoval tieto slová:

Srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám za vašu návštevu a prítomnosť. Mám skutočnú radosť z tohto dialogického a bratského stretnutia. Všetci sme bratia a kde je bratstvo, tam je mier. Sme deti Božie, všetci. A my, ako povedal Jeho Eminencia [kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg], máme jedného spoločného otca na zemi: Abraháma, a od toho prvého Abramovho „vyjdenia“ prichádzame, až podnes, všetci spolu. My sme bratia, a ako bratia sme každý iný a všetci rovnakí, ako prsty na jednej ruke, je to päť prstov, a každý iný. Ďakujem Bohu, Pánovi, že nám pomohol sa tu stretnúť. Dialóg medzi vami, vaša návšteva je skutočné bohatstvo bratstva, a preto je to cesta k mieru pre všetkých. Mier v srdci, mier v rodine, mier v štátoch, mier vo svete.“

Na záver poprosil Svätý Otec prítomných, aby sa za neho modlili a udelil im požehnanie. Okrem tohto ranného stretnutia, ktorého dejiskom bol salón v komplexe Auly Pavla VI., sa iracká delegácia zúčastnila aj na generálnej audiencii na Námestí sv. Petra. V jej závere predniesol Svätý Otec nasledujúcu výzvu:

„Rád zdravím delegáciu zástupcov z Iraku zloženú z reprezentantov rozličných náboženských skupín, sprevádzanú Jeho Eminenciou kardinálom Tauranom, predsedom Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg.

Bohatstvo drahého irackého národa spočíva práve v tejto mozaike reprezentujúcej jednotu v rozličnosti, silu v jednote, rozkvet v harmónii. Drahí bratia, povzbudzujem vás napredovať po tejto ceste a pozývam k modlitbe, aby Irak našiel v zmierení a v harmónii medzi svojimi rozličnými etnickými a náboženskými zložkami pokoj, jednotu a prosperitu.

Moje myšlienky smerujú k civilistom uväzneným v západných štvrtiach Mosulu a k ľuďom vysídleným kvôli vojne, s ktorými sa prostredníctvom modlitby a duchovnej blízkosti cítim byť zjednotený v utrpení. Vyjadrujúc hlbokú bolesť nad obeťami krvavého konfliktu, obnovujem výzvu pre všetkých angažovať sa zo všetkých síl v ochrane civilistov, ako naliehavú a urgentnú povinnosť.“ -ab, jb-