Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Pápež František povzbudil účastníkov Fóra o budúcnosti poľnohospodárstva


Vatikán 28. marca – Svätý Otec František pozdravil a povzbudil prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina účastníkov X. fóra o budúcnosti poľnohospodárstva, ktoré sa dnes začalo v Bruseli. Program s medzinárodnou účasťou sa zameriava najmä na potravinovú bezpečnosť, sebestačnosť a životné prostredie.

Podľa pápežových slov je nevyhnutné, aby sa krajiny snažili nielen o „zlepšenie systémov výroby či obchodu, ale tiež a predovšetkým kládli dôraz na právo každého človeka mať prístup k zdravej a dostatočnej potrave“:

„Stále viac sa zdôrazňuje potreba umiestniť do centra každej činnosti človeka, či už ide o poľnohospodárskeho pracovníka, obchodníka alebo spotrebiteľa. Tento prístup [...] nám umožňuje brať do úvahy úzky vzťah medzi poľnohospodárstvom, starostlivosťou a ochranou stvorenstva, ekonomickým rastom, úrovňami rozvoja a terajšími a budúcimi potrebami svetovej populácie,“ tlmočil slová pápeža Františka na stretnutí v belgickej metropole kardinál Parolin.

Medzinárodné spoločenstvo by malo byť pozorné zvlášť na „situácie tých krajín a oblastí, kde poľnohospodárska činnosť ostáva slabá“. V súčasnosti sme svedkami „nízkej úrovne zamestnanosti a teda celkových príjmov, ako aj podvýživy často chronickej, ktorá postihuje milióny ľudí“. Ako kardinál Parolin vysvetlil, ide o „komplexný mechanizmus, ktorý postihuje najmä tie najslabšie skupiny, ktoré sú vylúčené nielen z výrobných procesov, ale často sú nútené zanechať svoje pozemky a hľadať útočisko a nádej pre život“.

„To však neznamená myslieť na budúcnosť poľnohospodárstva zavedením modelu výroby v prospech malých skupín a malej časti svetovej populácie,“ pokračoval ďalej kardinál Parolin. Naopak, každé úsilie musí byť zamerané „na zabezpečenie toho, aby každá krajina mohla rásť z vlastných zdrojov a mohla tak dosiahnuť potravinovú sebestačnosť, uvažujúc o nových modeloch rozvoja a konzumu“. Krajiny by nemali zabudnúť podporiť „malých výrobcov a miestne ekosystémy a biodiverzitu“ (porov. Encyklika Svätého Otca Františka Laudato’ si’ 129;180).   

Pápež František účastníkov Fóra o budúcnosti poľnohospodárstva na záver prostredníctvom kardinála Parolina povzbudil, aby „vzdialenosť medzi veľkosťou problémov a doposiaľ dosiahnutými pozitívnymi výsledkami nikdy nebola dôvodom na znechutenie a nedôveru, ale skôr podnetom k väčšej zodpovednosti“. -ej-