Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Zbierka na pomoc Svätej zemi bude aj tento rok na Veľký piatok


Vatikán 22. marca – Zbierka pre Svätú zem, ktorá sa každoročne koná na Veľký piatok, bude mať aj tento rok mimoriadny význam. Finančné prostriedky, ktoré sa získajú vďaka štedrosti kresťanov vo svete sú základným zdrojom nielen na udržiavanie „kamenných pamiatok“ posvätných miest spojených so životom Ježiša Krista, ale aj na udržanie „živých kameňov“ kresťanstva. Ide o podporu cirkevných komunít na Blízkom východe a na udržanie tamojšej prítomnosti kresťanov, ktorá je najmä v posledných rokoch zo známych príčin dramaticky ohrozená.

Zbierka založená na prianie pápežov, najmä bl. Pavla VI. v roku 1974, zároveň udržiava silné vzťahy medzi všetkými kresťanmi vo svete a Svätými miestami. Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri a sekretár kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ vydali na Popolcovú stredu 1. marca otvorený list predstaviteľom Cirkvi na celom svete, v ktorom pozývajú miestne cirkvi k účasti a tlmočia im vďaku Svätého Otca Františka i samotnej Kongregácie.

Ako píšu, ďalšou z významných foriem podpory miest vo Svätej zemi sú aj pútnické zájazdy: „Vďaka cestovaniu na sväté miesta a po stopách Krista je možná nielen obnova vo viere a znovunájdenie vlastných koreňov, ale je to tiež spôsob novej evanjelizácie. Púte sú navyše základným zdrojom príjmu pre kresťanské obyvateľstvo Svätej zeme. Podľa posledných štatistík totiž minimálne 30% miestnej komunity – v Jeruzalema a Betleheme – žije a pracuje vďaka prítomnosti pútnikov.“

Hlavná časť zbierky slúži pre Kustódiu Svätej zeme, ktorá používa prijaté peniaze na spravovanie svätých miest, ale aj na podporu rôznych pastoračných, výchovných, charitatívnych, zdravotných a sociálnych štruktúr. Oblasti, v ktorých prospech sa zbierka rôznym spôsobom používa sú: Jeruzalem, Palestína, Izrael, Jordánsko, Cyprus, Sýria, Libanon, Egypt, Etiópia, Eritrea, Turecko, Irán a Irak.

Zvyšná časť zbierky slúži Kongregácii pre východné cirkvi, ktorá vďaka týmto prostriedkom môže podporovať seminaristov, kňazov, sociálne aktivity, kultúrnu formáciu a poskytovať príspevky rôznym cirkevným oblastiam na Blízkom východe.

Spolu s listom Východnej kongregácie publikovala Svätá stolica aj súhrnnú správu o použití výťažku minuloročnej zbierky. V roku 2015/2016 sa na celom svete vyzbieralo pre Svätú zem 5,27 miliónov dolárov a 1,83 miliónov eur. Kustódia Svätej zeme prispela okrem iného pol miliónom dolárov na obnovu Baziliky Narodenia v Betleheme a rovnaká suma je vyčlenená na pokračovanie reštaurátorských prác na Bazilike Svätého hrobu v Jeruzaleme. Opravenú centrálnu časť objektu Svätého hrobu práve v týchto dňoch slávnostne odovzdali do používania. -ab-